Προσαρμοσμένες Αξίες Προϊόντων/Υπηρεσιών ανά Πελάτη

Στη φόρμα «Εισαγωγή Προϊόντων και Υπηρεσιών», προβλέφθηκε η δυνατότητα εισαγωγής προσαρμοσμένων τιμών, οι οποίες ισχύουν για συγκεκριμένους πελάτες, εικόνα 09.7.


εικόνα 09.7


Για την εισαγωγή μίας προσαρμοσμένης τιμής, κάνουμε κλικ στο κουμπί «Προσθήκη Νέας Προσαρμοσμένης Αξίας». Θα εμφανιστεί η φόρμα που φαίνεται στην εικόνα 09.8. Επιλέγουμε τον πελάτη στον οποίο θα κάνουμε τις ειδικές τιμές, πατώντας το πλήκτρο F4, ή κάνοντας κλικ στο πλήκτρο «Εύρεση Πελάτη (F4)». Μετά εισάγουμε τιμές στα πεδία «Αξία 1» και «Αξία 2» που θα ισχύουν μόνο για τον συγκεκριμένο πελάτη και τις αποθηκεύουμε κάνοντας κλικ στο κουμπί «Προσθήκη στην Καρτέλα Προϊόντος/Υπηρεσίας».


εικόνα 09.8


Οι προσαρμοσμένες τιμές εισήχθησαν σε πίνακα, εικόνα 09.9. Συνεχίζουμε με τον ίδιο τρόπο και εισάγουμε και τυχόν άλλες προσαρμοσμένες τιμές για άλλους πελάτες [1]. Όταν εισαχθούν οι ειδικές τιμές για όλους τους πελάτες, πρέπει να κάνουμε κλικ στο κουμπί «Ενημέρωση Προϊόντος/Υπηρεσίας» [2], για να αποθηκευτούν οι αλλαγές που ορίσαμε.


ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Αν απλά κλείσουμε τη φόρμα, χωρίς προηγουμένως να έχουμε κάνει κλικ στο κουμπί «Ενημέρωση Προϊόντος/Υπηρεσίας» θα χαθούν όλες οι προσαρμοσμένες τιμές που δόθηκαν.

  • Το ίδιο ισχύει και για κάθε άλλη αλλαγή που γίνεται σε κάποιο Προϊόν ή Υπηρεσία.


εικόνα 09.9