Επιτάχυνση με προσομοίωση MS-DOS στη μετακίνηση του κέρσορα

Προφανώς, αφού πρόκειται για περιβάλλον Windows, είναι δυνατόν να χρησιμοποιούμε το ποντίκι για τοποθέτηση του κέρσορα σε οποιοδήποτε πεδίο.

Όμως, το σύστημα MS-DOS, παρείχε το πλεονέκτημα της μεγαλύτερης ταχύτητας στο Data Entry. Και η ταχύτητα εισαγωγής των στοιχείων, επειδή τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που θα πρέπει να εισαχθούν, ενδέχεται να είναι πάρα πολλά, έχει πολύ μεγάλη σημασία.

Το πρόγραμμα, χωρίς να καταργήσει τις δυνατότητες των Windows, προσφέρει επιπλέον και προσομοίωση με το σύστημα MS-DOS. Έτσι, χρησιμοποιούνται και τα εξής πλήκτρα:


→ ή  Tab

Επιλέγει το αμέσως επόμενο πεδίο.

Επιλέγει το αμέσως προηγούμενο πεδίο.

Enter

Επιλέγει το αμέσως επόμενο πεδίο.

Μεταφέρεστε προς τα κάτω στον πίνακα επιλογής τιμών του πεδίου, όταν υπάρχει. Σημείωση: Λειτουργεί μόνο στα πεδία στα οποία ανοίγει πίνακας επιλογής τιμών, π.χ. στο πεδίο «Μ.Μ.»

Ομοίως, αλλά προς τα πάνω, στον πίνακα επιλογής τιμών του πεδίου, όταν υπάρχει.