Εισαγωγή πελατών από το Arbitrans

Αν έχετε εγκατεστημένο το Arbitrans, μόλις κάνετε κλικ στην επιλογή «ΑρχείοΠελάτες Εισαγωγή/Επεξεργασία Πελάτη…», εικόνα 08.1, στη φόρμα που θα ανοίξει, το πεδίο «Πελάτες Arbitrans» θα είναι ενεργοποιημένο, όπως φαίνεται στην εικόνα 08.14.


εικόνα 08.14


Μπορείτε να εισάγετε πελάτες που είναι ήδη καταχωρημένοι στο Arbitrans, κάνοντας κλικ στο κουμπί «Πελάτες Arbitrans». Θα εμφανιστεί η εικόνα 08.11.

Αν και το κουμπί, για λόγους συντομίας αναφέρεται ως «Πελάτες Arbitrans», στην εικόνα 08.15, μπορείτε να δείτε Πελάτες, Προμηθευτές, και Όλους (πελάτες+ προμηθευτές). Για να εισάγετε έναν πελάτη ή προμηθευτή πρέπει να κάνετε πάνω του διπλό κλικ.


ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Γιατί δίνεται η δυνατότητα εισαγωγής και των στοιχείων των Προμηθευτών;

Πολύ συχνά, θα χρειαστεί να εκδώσετε ένα παραστατικό προς κάποιο προμηθευτή, π.χ. ένα δελτίο αποστολής υλικών προς επισκευή, ή ένα δελτίο επιστροφής ελαττωματικών προϊόντων.


εικόνα 08.15