Εισαγωγή Ειδικών Κωδικών


Για να χρησιμοποιήσετε τους ειδικούς κωδικούς πρέπει να τους εισάγετε στο πρόγραμμα. Υπάρχουν δύο τρόποι εισαγωγής τους:


(α) Να τους αντλήσετε από το Arbitrans, αν είναι εκεί καταχωρημένοι

Προς τούτο κάνετε κλικ στο «ΑρχείοΠελάτεςΕιδικοί Κωδικοί Taxis…», εικόνα 08.10.


εικόνα 08.10


Θα εμφανιστεί η φόρμα εισαγωγής των ειδικών κωδικών, εικόνα 08.11. Κάνετε κλικ στο κουμπί «Φόρτωση από Arbitrans», θα ζητηθεί ο κωδικός ασφαλείας και μετά οι κωδικοί θα φορτωθούν. Τους σώζετε με κλικ στο «Αποθήκευση Κωδικών».


εικόνα 08.11


(β) Να τους εισάγετε με πληκτρολόγηση        

Επιλέγετε «ΑρχείοΕιδικοί Κωδικοί Taxis», από την κεντρική φόρμα του προγράμματος, εικόνα 08.12.


εικόνα 08.12


Στην εικόνα 08.13, φαίνεται η φόρμα εισαγωγής των κωδικών.

       

εικόνα 08.13


ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ

Όταν το πρόγραμμα είναι εγκατεστημένο σε δίκτυο, τους ειδικούς κωδικούς, για λόγους ασφαλείας, μπορούν να τους δουν  μόνο όσοι είναι διαβαθμισμένοι ως High Administrator.

Όμως η άντληση στοιχείων από το σύστημα Taxis, είναι δυνατή σε όλους τους χρήστες του δικτύου. Δηλαδή, δεν είναι απαραίτητο να τους γνωρίζει ο χρήστης, για να τους χρησιμοποιήσει.