Εισαγωγή Εξόδων (Επιβαρύνσεων)

Αν έχετε κάποια σταθερά έξοδα ή άλλου είδους επιβαρύνσεις, π.χ. κόστος Courier, αντικαταβολής, μεταφορικά κτλ. που είναι τα ίδια σε κάθε συναλλαγή, είναι ευκολότερο να τα έχετε εισηγμένα στο πρόγραμμα, έτοιμα για να τα συμπεριλάβετε στο παραστατικό όταν χρειάζεται. Για να εισάγετε ένα νέο έξοδο (επιβάρυνση), κάνετε κλικ στην επιλογή «Παραστατικά Κρατήσεις/Έξοδα Νέο Έξοδο/Αναζήτηση…», εικόνα 11.1.


εικόνα 11.1


Στη φόρμα που θα ανοίξει, εικόνα 11.2, συμπληρώνετε όλα τα υποχρεωτικά πεδία.


εικόνα 11.2


Εάν έχετε συνδέσει το πρόγραμμα τιμολόγησης με το Arbitrans, τότε επιλέγετε το είδος που θα καταχωρηθεί στο πεδίο «Είδος». Τέλος, πατήστε το κουμπί «Εισαγωγή».