Επαναφορά Αντιγράφου ασφαλείας

Η επαναφορά ενός Backup, γίνεται κάνοντας κλικ στο κουμπί «ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ», εικόνα 28.1.


εικόνα 28.1


Θα ζητηθεί ο κωδικός ασφαλείας (εικόνα 28.2). Η αρχική τιμή αν δεν τον έχετε αλλάξει είναι 123456. Τον εισάγετε και κάνετε κλικ στο ΟΚ.


εικόνα 28.2


Θα εμφανιστεί ο explorer των Windows (εικόνα 28.3). Κάνετε διπλό κλικ στο Backup που θέλετε. Αν είναι προηγούμενης έκδοσης, θα πρέπει, μετά την επαναφορά, να κλείστε το πρόγραμμα και να κάνετε επανεγκατάσταση του τελευταίου update.


εικόνα 28.3