Αντιγραφή των Backup σε εξωτερικό σκληρό δίσκο ή USB

Στην εικόνα 29.1, κάνουμε κλικ στο κουμπί «ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ». Θα ανοίξει η φόρμα επιλογής της θέσης αποθήκευσης, εικόνα 29.2.


εικόνα 29.1


 Επιλέγετε το μέσο αποθήκευσης στο οποίο θα δημιουργηθεί αυτόματα το αρχείο «ARBICASH BACKUPS», το οποίο θα περιέχει ένα πλήρες αντίγραφο των περιεχομένων του αρχείου «C:\Arbitrans\Arbicash\Database Backup».

Δεν μπορεί να επιλεγεί η θέση C:, αλλά μπορεί να επιλεγεί οποιαδήποτε άλλη θέση εικόνα 29.3. Προσέξτε να είναι εξωτερικό το μέσο αποθήκευσης (εξωτερικός σκληρός δίσκος, USB, SD κτλ.).


εικόνα 29.2


Στη συνέχεια θα αρχίσει η διαδικασία αντιγραφής στο μέσο που επιλέξατε, εικόνα 29.3. Η πρόοδος λήψης των αντιγράφων των Backup, φαίνεται στη μπάρα προόδου που είναι στο κάτω μέρος στην εικόνα 29.3.


ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Μέχρι να ολοκληρωθεί πλήρως η διαδικασία αντιγραφής, δεν θα μπορείτε να κάνετε καμία ενέργεια με το πρόγραμμα Arbicash.εικόνα 29.3


Μόλις ολοκληρωθεί η αντιγραφή θα δείτε το μήνυμα ολοκλήρωσης και την πλήρη θέση που έχουν αποθηκευτεί τα αρχεία Backup, εικόνα 29.4.


εικόνα 29.4