Ακύρωση τρέχουσας Σειράς Παραστατικού και έκδοση νέας Σειράς

Τη σειρά ενός παραστατικού μπορούμε να την ακυρώσουμε και, αν θέλουμε, να εκδώσουμε νέα. Προς τούτο κάνουμε κλικ στο κουμπί «Αναζήτηση», εικόνα 10.10. Θα εμφανιστεί η φόρμα αναζήτησης, εικόνα 10.11. Με διπλό κλικ επιλέγουμε το προς ακύρωση παραστατικό.


εικόνα 10.11


Το παραστατικό θα φορτωθεί στη φόρμα «Είδη Παραστατικού», εικόνα 10.12. Κάνετε κλικ στο κουμπί «Ακύρωση Τρέχουσας Σειράς».


εικόνα 10.12


       Θα σας ζητηθεί να επαληθεύσετε την επιλογή σας. Αν απαντήσετε ότι θέλετε να συνεχίσετε, η σειρά θα διαγραφεί και θα πάρετε το μήνυμα ότι η σειρά ακυρώθηκε, εικόνα 10.13. Δεν μπορείτε πλέον να εκδίδετε παραστατικά με αυτή την σειρά.


εικόνα 10.13


Μετά την ακύρωση μίας σειράς παραστατικών, αν εξακολουθείτε να χρησιμοποιείτε το συγκεκριμένο είδος παραστατικού, θα πρέπει να εκδώσετε μία νέα σειρά. Προς τούτο, στην εικόνα 10.14 κάνετε κλικ στο κουμπί «Νέα Σειρά».


εικόνα 10.14


Θα εμφανιστεί η εικόνα 10.15, η οποία είναι σχεδόν όμοια με την εικόνα 10.14, αλλά έχει ανοικτά τα πεδία «Σειρά» και «Αριθμός Έναρξης». Τα συμπληρώνουμε και κάνουμε κλικ στο κουμπί «Εισαγωγή». Θα δημιουργηθεί η νέα σειρά.


εικόνα 10.15


Μπορείτε να δείτε, τόσο την ακυρωμένη, όσο και τη νέα σειρά. Θα κάνετε κλικ στο κουμπί «Αναζήτηση» της φόρμας, εικόνα 10.15 και θα εμφανιστεί η φόρμα που φαίνεται στην εικόνα 10.16. Οι ακυρωμένες σειρές μαρκάρονται με κόκκινο χρώμα.


εικόνα 10.16