Η φόρμα Προσαρμογής

Για να προσαρμόσετε τις εκτυπώσεις των παραστατικών, κάνετε κλικ στην επιλογή «ΑρχείοΠροσαρμογή…», εικόνα 12.1. Θα σας ζητηθεί ο κωδικός ασφαλείας  και μετά θα ανοίξει η φόρμα που φαίνεται στην εικόνα 12.2.


εικόνα 12.1


Η φόρμα στην εικόνα 12.2, αποτελείται από τρεις καρτέλες. Χρησιμοποιείται για να γίνουν οι απαραίτητες ρυθμίσεις για την προσαρμογή των παραστατικών στις ανάγκες της οντότητας. Οι δεύτερη και η τρίτη καρτέλα χρησιμοποιούνται μόνον όταν υπάρχει φορολογικός μηχανισμός.


εικόνα 12.2


Η προσαρμογή των παραστατικών αφορά τα εξής:

(α) Την εμφάνιση των παραστατικών στην καρτέλα «Ρυθμίσεις Παραστατικών»

(β) Τη ρύθμιση του φορολογικού μηχανισμού, αν υπάρχει, που γίνεται με τις καρτέλες:

  • «Φορολογικός Μηχανισμός», για τη σήμανση των παραστατικών
  • «Γραμμή e», για την προετοιμασία της γραμμής e