Καρτέλα: Ρυθμίσεις Παραστατικών

  1. Μέγεθος Χαρτιού

Το μέγεθος χαρτιού δεν μπορεί να αλλάξει. Τα δυνατά μεγέθη είναι μόνο τα εξής:

  • Α4 κατακόρυφο: Με τη χρήση αυτού του μεγέθους μπορείτε να έχετε μέχρι δεκατέσσερα (14) προϊόντα ή υπηρεσίες σε κάθε παραστατικό που εκδίδετε.
  • Α5, οριζόντιο: Χρησιμοποιείται μόνο στις Αποδείξεις Είσπραξης.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν στον εκτυπωτή, το χαρτί είναι Α4, η απόδειξη είσπραξης τυπώνεται δύο (2) φορές για να αξιοποιηθεί όλη η σελίδα. Όταν το χαρτί στον εκτυπωτή είναι Α5, τυπώνεται μία φορά.


  1. Υδατογράφημα

Μπορείτε να προσθέσετε υδατογραφήματα, όπως στην εικόνα 12.3, για τις εκτυπώσεις των παραστατικών σας σε χαρτί Α4 [1] και σε χαρτί Α5 [2]. Προς τούτο, κάνετε κλικ στην επιλογή «Φόρτωση Υδατογρ/τος». Τα υδατογραφήματα που θα φορτωθούν, πρέπει να είναι μόνο τύπου JPG , συγκεκριμένων διαστάσεων, εικόνα 12.3 [3].


εικόνα 12.3


  1. Ώρα Έναρξης

Μπορείτε να εμφανίζετε ή να αποκρύπτετε την «Ώρα Έναρξης» από τα παραστατικά μαρκάροντας τις αντίστοιχες επιλογές. Η προεπιλογή είναι η «Ώρα Έναρξης» να εμφανίζεται στο παραστατικό. Το παραστατικό θα είναι όπως στην εικόνα 12.4.


εικόνα 12.4


  1. Αποθήκευση και Φόρτωση Ρυθμίσεων

Με κλικ στο κουμπί «Αποθήκευση Ρυθμίσεων σε Αρχείο» [4], ανοίγει η φόρμα αποθήκευσης εικόνα 12.5. Σώζονται όλες οι ρυθμίσει, όλων των καρτέλών, πλην των υδατογραφημάτων, στο αρχείο που ορίζετε. Μετά, μπορείτε άφοβα να πειραματιστείτε με άλλες ρυθμίσεις, και με το κουμπί «Φόρτωση Ρυθμίσεων από Αρχείο» [5] να επαναφέρετε τις αρχικές ρυθμίσεις.


εικόνα 12.5


  1. Ενταγμένος στο άρθρο 39β του κώδικα ΦΠΑ (ΠΟΛ-1214)

Στην επιλογή αυτή, στα παραστατικά που εκδίδονται αναγράφεται, σύμφωνα με την ΠΟΛ-1214, το παρακάτω κείμενο. Η θέση αναγραφής στο έντυπο Α5, φαίνεται στην εικόνα 12.6.


«Ειδικό καθεστώς καταβολής του φόρου κατά το χρόνο είσπραξης της αντιπαροχής – άρθρο 226.7.α. Οδηγίας 2006/112/ΕΚ – άρθρο 39β Κώδικα ΦΠΑ».


εικόνα 12.6: Η θέση αναγραφής του κειμένου της ΠΟΛ-1214, σε παραστατικό μεγέθους Α5.