Καρτέλα: Φορολογικός Μηχανισμός

Κάνετε κλικ στην καρτέλα «Φορολογικός Μηχανισμός», εικόνα 12.7. Η καρτέλα αυτή αναφέρεται στις ρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν για να μπορεί να συνεργάζεται το πρόγραμμα με Φορολογικό Μηχανισμό (Φ.Μ.). Λεπτομερώς θα αναφερθούμε στο κεφάλαιο 34.


εικόνα 12.7


Η φόρμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για οποιονδήποτε Φ.Μ. και όχι μόνο από αυτούς που υπάρχουν στην επιλογή «Τύπος Φ.Μ.».

Οι Φ.Μ. που έχουν έτοιμη παραμετροποίηση στο πρόγραμμα αναφέρονται κάτω από την επιλογή «Τύπος Φ.Μ.». Αν επιλέξετε κάποιον από αυτούς τους Φ.Μ., θα συμπληρωθούν αυτόματα όλες οι ρυθμίσεις της καρτέλας, εκτός των διαδρομών των αρχείων και του Αριθμού Μητρώου του Φ.Μ. Επίσης θα συμπληρωθεί η επόμενη καρτέλα της γραμμής e.


ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει ο Φ.Μ. να ελεγχθεί πλήρως, μετά την εγκατάσταση του, ιδίως σε ότι αφορά τα αρχεία e.txt και την έκδοση του Ειδικού Ακυρωτικού Στοιχείου.