Καρτέλα: Γραμμή e

Λεπτομερώς θα αναφερθούμε στο κεφάλαιο «ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ».

Αν στη φόρμα που φαίνεται στην εικόνα 12.7, κάνετε κλικ στην καρτέλα «Γραμμή e», θα εμφανιστεί η εικόνα 12.8. Όπως αναφέραμε, αν όταν ήσασταν στη καρτέλα «Φορολογικός Μηχανισμός», είχατε επιλέξει και κάποιον τύπο φορολογικού μηχανισμού, από την επιλογή «Τύπος Φ.Μ.», εικόνα 12.7, οι παράμετροι ρύθμισης της γραμμής e, θα ήταν έτοιμες.

Όπως βλέπετε στην εικόνα 12.8, είναι πολύ εύκολο, να ρυθμίσετε μόνοι σας τη γραμμή e του φορολογικού μηχανισμού, με ελάχιστη προσπάθεια. Αρκεί να ζητήσετε την περιγραφή της γραμμής e από τον προμηθευτή. Θα επανέλθουμε σε αυτό αργότερα στην παράγραφο «Το αρχείο ...e.txt», κεφάλαιο 34.


εικόνα 12.8


Μετά μαρκάρετε την επιλογή «Παραγωγή Δεδομένων για τη γραμμή e». Ο κάθε φορολογικός μηχανισμός έχει το δικό του format για τη γραμμή e, η οποία χρησιμοποιείται  για την προετοιμασία των δεδομένων που θα εισαχθούν στο αρχείο e.txt.

Η γραμμή e εισάγεται σε κάποιο σημείο του αρχείου που αποστέλλεται προς εκτύπωση. Από εκεί την αναγνωρίζει ο φορολογικός μηχανισμός και τη χρησιμοποιεί ανάλογα.