Δημιουργία Παραστατικών

Για να εκδώσετε ένα παραστατικό, πατήστε στο κουμπί «Έκδοση Παραστατικού», εικόνα 13.1, που αποτελεί συντόμευση της διαδρομής «ΠαραστατικάΈκδοση Παραστατικού…».


εικόνα 13.1