Τα απολύτως αναγκαία πεδία για την έκδοση ενός παραστατικού

Η φόρμα που θα ανοίξει, εικόνα 13.2, είναι η βασικότερη του προγράμματος και με αυτήν κυρίως εργάζεστε.


εικόνα 13.2


Για την έκδοση ενός απλού παραστατικού αρκεί να κάνετε τα εξής:

  • Να συμπληρώσετε τα υποχρεωτικά πεδία, σημείο [1].
  • Να εισάγετε τουλάχιστον ένα προϊόν ή μία υπηρεσία, κάνοντας κλικ στο κουμπί «Εύρεση Προϊόντος/Υπηρεσίας (F3)», σημείο [2].

Να κάνετε κλικ στο πλήκτρο «Οριστικοποίηση» για να γίνει η εκτύπωση [3].