13. Δημιουργία Παραστατικών

>>>

>>> Τα απολύτως αναγκαία πεδία για την έκδοση ενός παραστατικού

>>> Το πεδίο εισαγωγής του ΑΦΜ

>>> Τρόπος Πληρωμής

>>> Εισαγωγή Ημερομηνίας, Είδους και Αριθμού Παραστατικού

>>> Εισαγωγή Προϊόντων ή Υπηρεσιών στο Παραστατικό

>>> Εισαγωγή κενής γραμμής σε Δελτίο Αποστολής

>>> Αποφορολόγηση των τιμών του παραστατικού με το F7