Εισαγωγή Προϊόντων ή Υπηρεσιών στο Παραστατικό

Κάνετε κλικ στο κουμπί «Εύρεση Προϊόντος/Υπηρεσίας (F3)», εικόνα 13.9, ή πατάτε το πλήκτρο F3.


εικόνα 13.9


Θα ανοίξει ο πίνακας με τα καταχωρημένα προϊόντα και υπηρεσίες, εικόνα 13.10. Διαλέγετε αυτά που θέλετε να εισάγετε, κάνοντας πάνω τους διπλό κλικ.


εικόνα 13.10


Αν υπάρχουν πολλά είδη, η επιλογή είναι πολύ δύσκολη. Αν όμως γνωρίζετε τον κωδικό του, ή έστω ένα μέρος της ονομασίας ή του κωδικού, π.χ. ότι ο κωδικός τους περιέχει το «20», εισάγετε το γνωστό τμήμα στο πεδίο «Φίλτρο», (εικόνα 13.10) και πατάτε ENTER.


εικόνα 13.11


Εναλλακτικά, μπορείτε να εργαστείτε και ως εξής:

  • Να εισάγετε το γνωστό τμήμα στο πεδίο «Κωδικός/Περιγραφή» (εικόνα 13.9).
  • Πατήστε δύο φορές το ENTER, ή κάνετε κλικ στο «Εύρεση Προϊόντος/Υπηρεσίας (F3)».

Στην εικόνα 13.12, βλέπετε διάφορα  είδη εισηγμένα στο παραστατικό. Θα διαπιστώσετε ότι έχουν αλλαχθεί οι ποσότητες που τιμολογούνται κάτω από την στήλη «Ποσότητα». Όλα τα πεδία, πλην των «Κωδικός» και «Περιγραφή» μπορούν να τροποποιηθούν, αν χρειαστεί.


εικόνα 13.12


Η μετακίνηση από κελί σε κελί, στην πράσινη περιοχή που φαίνεται στην εικόνα 13.12, γίνεται με τα βελάκια, με το πλήκτρο ΤΑΒ, ή με το ποντίκι. Δεν γίνεται όμως με το πλήκτρο ENTER, με το οποίο μετακινείστε στο επόμενο πεδίο της φόρμας. Ολόκληρη η πράσινη περιοχή είναι ένα και μοναδικό πεδίο για τη φόρμα.