Εισαγωγή Ημερομηνίας, Είδους και Αριθμού Παραστατικού

Στο πεδίο «Είδος Παραστατικού» επιλέγετε π.χ. ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ, εικόνα 13.7, εφόσον αυτό υπάρχει μεταξύ των καταχωρημένων ειδών. Αν το είδος του παραστατικού που ζητάτε δεν είναι καταχωρημένο, επιλέγετε «---ΝΕΟ ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ---». Θα ανοίξει η φόρμα καταχώρησης του νέου είδους παραστατικού, εικόνα 10.2.

       

εικόνα 13.7


Τα πεδία «Ημερομηνία» και «Αριθμός» συμπληρώνονται αυτόματα. Συγκεκριμένα:

  • Το πεδίο «Αριθμός» συμπληρώνεται μόλις επιλέξετε το «Είδος Παραστατικού», με τον αμέσως επόμενο αριθμό που αντιστοιχεί σε αυτό το είδος παραστατικού, εικόνα 13.8.
  • Το πεδίο «Ημερομηνία» συμπληρώνεται αυτόματα με την τρέχουσα ημερομηνία, όπως φαίνεται στην εικόνα 13.8.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Η ημερομηνία και ο αριθμός του παραστατικού δεν μπορούν να αλλαχθούν.


εικόνα 13.8