Τρόπος Πληρωμής

Στο πεδίο «Πληρωμή» επιλέγετε τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η πληρωμή, εικόνα 13.6.


εικόνα 13.6