Εισαγωγή νέου Παραστατικού

Πριν προχωρήσετε στην έκδοση παραστατικών, θα πρέπει πρώτα να εισάγετε τα είδη των παραστατικών που χρησιμοποιείτε (Τιμολόγια, Αποδείξεις Λιανικής, κτλ.). Για να το κάνετε αυτό, κάνετε κλικ στην διαδρομή «ΠαραστατικάΕίδη Παραστατικών…», εικόνα 10.1.


 

εικόνα 10.1


Στη φόρμα που θα ανοίξει, εικόνα 10.2, συμπληρώνετε όλα τα υποχρεωτικά πεδία. Η πλήρως συμπληρωμένη φόρμα φαίνεται στην εικόνα.


εικόνα 10.2


Το πεδίο «Κωδικός Taxis» αναφέρεται στους Κωδικούς της ηλεκτρονικής υποβολής στην ΑΑΔΕ. Ακουμπώντας το ποντίκι στο «Κωδικός Taxis» θα δείτε την εικόνα 10.3.


εικόνα 10.3


Οι κωδικοί είναι διαθέσιμοι για να επιλέξετε, κάνοντας κλικ στο “v”, εικόνα 10.4. Είσαστε ελεύθεροι να επιλέξετε όποιον κωδικό θέλετε, αλλά θα επακολουθήσει έλεγχος.


εικόνα 10.4


Μετά, θα πρέπει να επιλέξετε το είδος του παραστατικού, εικόνα 10.5. Το πρόγραμμα διαθέτει έξη (6) είδη παραστατικών, τα 4 βασικά, το Δελτίο «Αποστολής/Εισαγωγής» και την «Απόδειξη Είσπραξης». Οι δυνατοί συνδυασμοί με τους κωδικούς είναι ως εξής:


«Τιμολόγιο»:   Χρεωστικό, κωδικοί 161,162,163,165,221,222,223,226,227,257,260,267

                       Τιμολόγιο Αγοράς, κωδικοί 60,62,224,270

«Απόδειξη»     κωδικοί 54,173,174,176,231,232,233,253,268,279

«Πιστωτικό»,   κωδικοί 56,169,175,229,235,236

«Ακυρωτικό» που είναι σύντμηση του «Ειδικό Ακυρωτικό Στοιχείο», κωδικός 215

«Αποστολής/Εισαγωγής», κωδικοί 63,158,159,160

«Απόδειξη Είσπραξης (Μη Φορολογικό Στοιχείο)», κωδικός 00 (= δεν υπάρχει κωδικός)


Στη συνέχεια πατήστε το κουμπί «Εισαγωγή». Αν επιλέξετε κωδικό που δεν αντιστοιχεί στο παραστατικό (π.χ. τιμολόγιο με κωδικό 54), θα εμφανιστεί ενημερωτικό μήνυμα λάθους.


εικόνα 10.5