Διαδικασία Έκδοσης

Έστω ότι ένας λογιστής εκδίδει στον πελάτη του το τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών που φαίνεται στην εικόνα 15.1. Προσθέτει παρακράτηση φόρου 20% (σημείο [1]). Επίσης για την αποστολή του τιμολογίου μέσω Courier προσθέτει έξοδα αποστολής (σημείο [2]).

Αφού συμπληρώσει τη φόρμα του παραστατικού εισάγει τις υπηρεσίες που παρείχε. Ο τίτλος της κάθε υπηρεσίας δεν μπορεί να τροποποιηθεί. Γι’ αυτό, το χρονικό διάστημα που αφορά η τήρηση των βιβλίων, συμπληρώνεται στις Παρατηρήσεις (σημείο [3]).

Μετά, για να εκδοθεί το παραστατικό, πρέπει να γίνει κλικ στο κουμπί «Οριστικοποίηση» σημείο [4] (εικόνα 15.1).


εικόνα 15.1


Για να είναι σίγουρο ότι το κουμπί «Οριστικοποίηση» δεν πατήθηκε κατά λάθος ζητείται επαλήθευση, εικόνα 15.2.

Προσέξτε τα εξής:

  • Αν πατήστε «Ναι», το παραστατικό εκδίδεται οριστικά και δεν υπάρχει τρόπος για να σταματήσει η διαδικασία εκτύπωσης και αποθήκευσης του.
  • Αν πατήσατε λάθος «Ναι», θα πρέπει να το ακυρώσετε ή να εκδώσετε πιστωτικό παραστατικό.


εικόνα 15.2


Μετά εμφανίζεται περίληψη του παραστατικού, όπως φαίνεται εικόνα 15.3, που έχει απλά ενημερωτικό χαρακτήρα όσον αφορά τα συνολικά ποσά του παραστατικού και το τυχόν νέο πιστωτικό ή χρεωστικό υπόλοιπο που έχει διαμορφωθεί.

Η εκτύπωση έχει ήδη προχωρήσει και τίποτε πια δεν μπορεί να τη σταματήσει. Για να την ολοκληρώσετε, κάνετε κλικ στο κουμπί «ΕΝΤΑΞΕΙ», ή, απλά, κλείνετε τη φόρμα και θα αρχίσει η διαδικασία της εκτύπωσης.


εικόνα 15.3