15. Έκδοση Παραστατικών

>>> Διαδικασία Έκδοσης

>>> Παραστατικά που εκτυπώνονται με την Οριστικοποίηση

>>> Καθορισμός του πλήθους των Αντιγράφων και της Ονομασίας τους

>>> Εκτύπωση επιπλέον Αντιγράφων μετά την Οριστικοποίηση

>>> Η εκτύπωση των παραστατικών σε χαρτί μεγέθους Α4 κατακόρυφο