Εκτύπωση επιπλέον Αντιγράφων μετά την Οριστικοποίηση

Αν χρειάζεστε και άλλα αντίγραφα θα πρέπει να κάνετε επανεκτύπωση, κάνοντας κλικ στη διαδρομή «ΠαραστατικάΕπανεκτύπωση/Ακύρωση Παραστατικού» (εικόνα 15.7). Αν υπάρχει Φ.Μ, τα επιπλέον αντίγραφα που θα εκτυπωθούν, θα είναι χωρίς σήμανση, όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία.


εικόνα 15.7