Η εκτύπωση των παραστατικών σε χαρτί μεγέθους Α4 κατακόρυφο

Παράδειγμα τέτοιας εκτύπωσης φαίνεται στην εικόνα 15.8. Στο έντυπο αυτό χωράνε να εκτυπωθούν μέχρι 14 προϊόντα ή υπηρεσίες και για το κάθε ένα από αυτά, εκτυπώνονται μέχρι 46 χαρακτήρες από την περιγραφή τους. Αν είναι περισσότεροι, εκτυπώνονται οι 46 πρώτοι. Στο κάτω μέρος του παραστατικού, εκτυπώνεται και το συνοδευτικό κείμενο που έχει καθοριστεί στη φόρμα των στοιχείων Τιμολόγησης.


εικόνα 15.8