Παραστατικά που εκτυπώνονται με την Οριστικοποίηση

Στον προεπιλεγμένο εκτυπωτή αποστέλλονται άμεσα τα εξής:

  • Ένα και μοναδικό πρωτότυπο.
  • Αντίγραφα, τα οποία θα είναι τόσα, όσα έχετε προκαθορίσει. Αν υπάρχει φορολογικός μηχανισμός, το καθένα από αυτά θα φέρει ξεχωριστή σήμανση.

Μετά την ολοκλήρωση της εκτύπωσης, θα εμφανιστεί στην οθόνη η εικόνα του τελευταίου αντιγράφου. Αυτή η εικόνα, χρησιμεύει μόνο για να δείτε τι εκτυπώθηκε, χωρίς να χρειάζεται να πάρετε το παραστατικό από τον εκτυπωτή.

Αν υπάρχει Φορολογικός Μηχανισμός (Φ.Μ.), από την εικόνα στην οθόνη, μπορείτε να βεβαιωθείτε ότι το παραστατικό φέρει σήμανση, πράγμα που αποτελεί επιβεβαίωση ότι και όλα τα προηγούμενα, δηλαδή το πρωτότυπο και τα άλλα αντίγραφα έχουν σημανθεί.