17. Από-ΦΠΑ-σμός της τιμής του παραστατικού με το F7

>>> Η ενεργοποίηση της αποστολής μέσω Email

>>> Καθορισμός του τυποποιημένου κειμένου του Email

>>> Η εμφάνιση των Γενικών Παραμέτρων στο παραστατικό