Μεταφορά στο βιβλίο των Εσόδων μετά την έκδοση

Σε μερικές, πολύ σπάνιες περιπτώσεις η μεταφορά κάποιου παραστατικού στο Arbitrans, αποτυγχάνει. Οι λόγοι μπορεί να είναι πολλοί, όπως το κρασσάρισμα του υπολογιστή, πρόβλημα λόγω κάποιας άλλης εφαρμογής που δεν επιτρέπει την επικοινωνία κτλ.

Ο έλεγχος αν υπάρχουν παραστατικά που δεν εισήχθησαν γίνεται πολύ εύκολα, χρησιμοποιώντας την επιλογή, από το μενού των Εσόδων του Arbitrans: «ΕργαλείαΈλεγχος Συνεχόμενης Αρίθμησης». Αν προκύψουν κενοί αριθμοί, τότε κάποια παραστατικά δεν εισήχθησαν. Στις περιπτώσεις αυτές η εισαγωγή του παραστατικού στο Arbitrans, μπορεί να γίνει με τον κλασσικό τρόπο εισαγωγής των παραστατικών.

Για την επίσπευση όμως της διαδικασίας εισαγωγής τυχόν διαφυγόντων παραστατικών, έχει προβλεφθεί στο Arbicash, μία ειδική διαδικασία.

Επιλέγετε «ΠαραστατικάΕπανεκτύπωση/Ακύρωση Παραστατικού», εικόνα 16.2.


εικόνα 16.2


Στη φόρμα που θα ακολουθήσει, εικόνα 16.3,επιλέγετε με απλό κλικ το παραστατικό που θέλετε να μεταφέρετε. Όχι με διπλό, γιατί θα ανοίξει η φόρμα ακύρωσης (αν, κατά λάθος, κάνατε διπλό κλικ, απλά θα κλείσετε τη φόρμα ακύρωσης και θα συνεχίσετε κανονικά). Μετά κάνετε κλικ στο κουμπί «Εισαγωγή Επιλεγμένου Παραστατικού στο Arbitrans” και η εισαγωγή του παραστατικού στο βιβλίο Εσόδων της Οντότητας, στο Arbitrans, ολοκληρώθηκε.


εικόνα 16.3