Παραστατικά που εισάγονται με Αρνητικά Πρόσημα ή Μηδενικά

Όταν υπάρχει σύνδεση με το Arbitrans, μερικά είδη παραστατικών εισάγονται στο βιβλίο των Εσόδων με  αρνητικό πρόσημο. Ο πίνακας 4 αναγράφει αυτά τα παραστατικά.


ΚΩΔΙΚΟΣ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΠΡΟΣΗΜΟ

56

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ

Μείον

60

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΗ

Μείον

62

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟ ΑΡΝΟΥΜΕΝΟ

Μείον

169

ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Μείον

175

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

Μείον

215

ΕΙΔΙΚΟ ΑΚΥΡΩΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ

Αντιστροφή Προσήμου

224

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΓΟΡΑΣ – ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

Μείον

229

ΔΕΛΤΙΟ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ - ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Μείον

235

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ - ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

Μείον

236

ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ - ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

Μείον

270

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΓΟΡΑΣ

Μείον

πίνακας 4: Παραστατικά που μεταφέρονται στο βιβλίο των Εσόδων, τα οποία δεν έχουν θετικό πρόσημο


ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΑΚΥΡΩΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ: Κανόνας προσήμων σε απλή διατύπωση

Ο κανόνας αντιστροφή προσήμου, έτσι όπως έχει διατυπωθεί, φαίνεται δύσκολος, αλλά μπορεί να διατυπωθεί με τον εξής πολύ απλό τρόπο:

  • Όταν ακυρώνεται χρεωστικό παραστατικό, το πρόσημο είναι συν [+].
  • Όταν ακυρώνεται πιστωτικό παραστατικό, το πρόσημο είναι πλην [-].