Η ενεργοποίηση της αποστολής μέσω Email

Στη φόρμα με τα «Στοιχεία Τιμολόγησης (Ελλάδος)» που ανοίγει από την διαδρομή «ΑρχείοΣτοιχεία Τιμολόγησης (Ελλάδος)» προστέθηκε η επιλογή «Προετοιμασία Email», εικόνα 17.1. Η επιλογή αυτή, όταν έχει ενεργοποιηθεί, λειτουργεί επίσης και για τα «Στοιχεία Τιμολόγησης (Εξωτερικού)», στη φόρμα των οποίων δεν υπάρχει η ανάλογη επιλογή.

Όταν είναι επιλεγμένο το «Προετοιμασία Email», το παραστατικό εκτυπώνεται κανονικά, αλλά, δημιουργείται επιπλέον και ένα email στο Outlook με συνημμένα:

(α) Το παραστατικό σε μορφή PDF

(β) Αν υπάρχει Φ.Μ. επισυνάπτονται και τα αρχεία a.txt, b.txt του παραστατικού


ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:

  • Το πρόγραμμα Outlook του Microsoft Office πρέπει να είναι εγκατεστημένο στο PC. Αλλιώς η αποστολή του Email δεν θα είναι δυνατή.
  • Όταν χρησιμοποιείτε την αποστολή μέσω E-mail, είναι καλύτερα το Outlook να το έχετε μόνιμα ανοικτό.


εικόνα 17.1


Η φόρμα με τις ρυθμίσεις του Email ανοίγει από τη διαδρομή «ΑρχείοΡυθμίσεις Email», εικόνα 17.2. Για να μπορέσει όμως ο χρήστης να ορίσει ρυθμίσεις για το Email πρέπει να έχει ενεργοποιήσει τη ρύθμιση «Προετοιμασία Email», στην εικόνα 17.1.


εικόνα 17.2


Αν η επιλογή «Προετοιμασία Email» δεν είναι ενεργοποιημένη, η φόρμα με τις ρυθμίσεις του Email δεν ανοίγει και εμφανίζεται σχετικό μήνυμα που φαίνεται στην εικόνα 17.3.


εικόνα 17.3