Καθορισμός του τυποποιημένου κειμένου του Email


Από τη διαδρομή «ΑρχείοΡυθμίσεις Email» ανοίγει η φόρμα καθορισμού του βασικού κειμένου του Email, εικόνα 17.4. Το τυποποιημένο αυτό κείμενο, μπορεί να τροποποιηθεί πριν την αποστολή του Email.


εικόνα 17.4


Στο δεξιά τμήμα στην εικόνα 17.4, υπάρχουν οι εντολές μορφοποίησης του κειμένου, οι οποίες επιλέγονται με κλικ πάνω τους. Αυτές, μπορούν να εισαχθούν και με απευθείας πληκτρολόγηση μέσα στο κείμενο, αλλά για συντομία και αποφυγή λαθών είναι καλύτερα να τις επιλέγετε. Οι εντολές είναι δύο κατηγοριών:

  • Οι εντολές μορφοποίησης κειμένου. Μπορεί ο χρήστης να επιλέξει την εντολή ότι θέλει να αλλάξει γραμμή, ή επιλέξει ένα τμήμα του κειμένου για να το μετατρέψει σε Βold, Italic, ή να το υπογραμμίσει.
  • Οι «Γενικές παράμετροι», οι περισσότερες από τις οποίες έχουν σχέση με παραμέτρους που υπάρχουν στη φόρμα «Έκδοση Παραστατικού». Η μόνη εξαίρεση που υπάρχει είναι η «Επωνυμία» η οποία λαμβάνεται από τη φόρμα «Στοιχεία Τιμολόγησης (Ελλάδος) ή από τη «Στοιχεία Τιμολόγησης (Εξωτερικού)».

Η αντιστοίχιση μεταξύ των «Γενικών Παραμέτρων» και των πεδίων της φόρμας «Έκδοση Παραστατικού», φαίνεται στην εικόνα 17.5 και στην εικόνα 17.6.


εικόνα 17.5


εικόνα 17.6