19. Η καταχώρηση των χειρόγραφων παραστατικών

>>>