Η καταχώρηση των χειρόγραφων παραστατικών

Σε περιπτώσεις ανάγκης, όπως π.χ. βλάβης του PC, τα παραστατικά εκδίδονται χειρόγραφα. Για να είναι τα αθροίσματα σωστά, προβλέφθηκε η δυνατότητα εισαγωγής τους, μέσω της φόρμας «Έκδοση Παραστατικού», με το κουμπί «Απλή Αποθήκευση», εικόνα 19.1.


εικόνα 19.1


Το παραστατικό εισάγεται κανονικά, σαν να επρόκειτο να εκδοθεί, αλλά αντί να κάνετε κλικ στο κουμπί «Οριστικοποίηση και Εκτύπωση Παραστατικού», κάνετε κλικ στο κουμπί «Απλή Αποθήκευση». Τότε, χωρίς να εκδοθεί παραστατικό, τα στοιχεία του εισάγονται στη βάση δεδομένων του προγράμματος, όπως φαίνεται στην εικόνα 19.2.


εικόνα 19.2