Η Διαδικασία έκδοσης της Απόδειξης Είσπραξης

Οι αποδείξεις είσπραξης έχουν σχέση με το υπόλοιπο της οφειλής που έχει διαμορφωθεί από τα επί πιστώσει παραστατικά. Αν υπάρχει Φορολογικός Μηχανισμός, δεν περνάνε από αυτόν για να λάβουν σήμανση.

Για να τις εκδώσετε κάνετε κλικ στο κουμπί «Απόδειξη Είσπραξης» ή επιλέγετε τη διαδρομή «ΠαραστατικάΈκδοση Απόδειξης Είσπραξης…» από το μενού, εικόνα 21.1.


εικόνα 21.1


Στη φόρμα που θα ανοίξει, εικόνα 21.2, συμπληρώνετε όλα τα υποχρεωτικά πεδία που έχουν ένδειξη τον αστερίσκο (*).


εικόνα 21.2


Επιλέγοντας τον πελάτη, θα φορτωθεί αυτόματα το «Οφειλόμενο Ποσό». Μόλις συμπληρώσετε το προς πληρωμή ποσό στο πεδίο «Ποσό», το υπόλοιπο της οφειλής θα εμφανιστεί στο πεδίο αιτιολογία. Την αιτιολογία μπορείτε να την τροποποιήσετε.

Για να εκδώσετε την Απόδειξη Είσπραξης, πατήστε το κουμπί «Οριστικοποίηση». Η απόδειξη φαίνεται στην εικόνα 21.3 και είναι πάντα σε διάσταση Α5.

Όταν το χαρτί του εκτυπωτή είναι κατακόρυφο Α4, η απόδειξη είσπραξης εκτυπώνεται δύο φορές. Μετά την εκτύπωση η απόδειξη είσπραξης εμφανίζεται στην οθόνη, από όπου μπορείτε να την εκτυπώσετε όσες φορές τη χρειάζεστε.


εικόνα 21.3


ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Ο τρόπος εκτύπωσης της Απόδειξης Είσπραξης

  • Η Απόδειξη Είσπραξης έχει πάντοτε διάσταση Α5.
  • Όταν το χαρτί στον εκτυπωτή έχει διάσταση Α4 τυπώνεται δύο φορές στην ίδια σελίδα, την οποία μπορείτε να την κόψετε στη μέση και να έχετε δύο αποδείξεις.


Αν το ποσό που θα αναγράψετε στο πεδίο «Ποσό» είναι μεγαλύτερο του Οφειλόμενου Ποσού, τότε κατά την Οριστικοποίηση του παραστατικού θα ερωτηθείτε εάν θέλετε ο πελάτης αυτός να πιστωθεί με την διαφορά για εξαργύρωση σε επόμενη αγορά του. Το προς πίστωση ποσό για επόμενη αγορά αναγράφεται αυτόματα στην αιτιολογία, εικόνα 21.4.


εικόνα 21.4