Η εισαγωγή των Αποδείξεων Είσπραξης στο βιβλίο των Εσόδων

Προφανώς αναφερόμαστε στην περίπτωση που υπάρχει σύνδεση με το Arbitrans. Οι αποδείξεις είσπραξης είναι τεχνικά αδύνατον να εισαχθούν στο Arbitrans, επειδή δεν μπορεί το πρόγραμμα να διακρίνει σε ποια ακριβώς περίπτωση αναφέρονται. Επίσης δεν είναι απαραίτητη η εισαγωγή τους, αυτή εναπόκειται στην κρίση του χρήστη της εφαρμογής.


Για την αναλυτική και πλήρη ανάπτυξη της διαδικασίας εισαγωγής των αποδείξεων είσπραξης, παραπέμπουμε στο Manual του Arbitrans.


Για να εισάγουμε μία απόδειξη Είσπραξης, ανοίγουμε το βιβλίο Εσόδων του Arbitrans και κάνουμε δεξί κλικ πάνω στο παραστατικό, εικόνα 21.5. Μετά, ανάλογα με την περίπτωση επιλέγουμε:

  • «Αποδείξεις Είσπραξης→ Εισαγωγή με Σύνδεση Παραστατικού…», όταν η απόδειξη αφορά ένα συγκεκριμένο παραστατικό
  • «Αποδείξεις πληρωμήςΕισαγωγή Χωρίς Σύνδεση Παραστατικού», όταν η απόδειξη αφορά συνολικά την οντότητα που το εξέδωσε.


εικόνα 21.5: Προέρχεται από το πρόγραμμα Arbitrans


Εμφανίζεται η φόρμα «Απόδειξη Είσπραξης», εικόνα 21.6. Τη συμπληρώνουμε με τα στοιχεία της εκδοθείσης απόδειξης και κάνουμε κλικ στο «Εισαγωγή Απόδειξης».


εικόνα 21.6: Προέρχεται από το πρόγραμμα Arbitrans


Υπάρχουν πολλές ακόμη εργασίες που μπορούμε να διεκπεραιώσουμε μέσω των αποδείξεων είσπραξης, όπως γίνεται αντιληπτό από την εικόνα 21.5.