22. Αυτόματη Εξαγωγή του Πρωτοτύπου Παραστατικού σε PDF

>>> Η αυτόματη εξαγωγή των Παραστατικών

>>> Δημιουργία Ηλεκτρονικού Τιμολογίου