Έκδοση Παραστατικών που περιέχουν μόνο το ΦΠΑ

Υπάρχουν περιπτώσεις που θα πρέπει να εκδοθεί παραστατικό που να εμφανίζει μόνο το ΦΠΑ. Μία τέτοια περίπτωση αναφέρεται και στο άρθρο 39α, του κώδικα ΦΠΑ (αγορές Tablet, Laptop, κινητών τηλεφώνων κτλ.).

Προς τούτο στη φόρμα Έκδοσης Παραστατικών, υπάρχει η επιλογή «ΦΠΑ». Όταν η επιλογή αυτή είναι μαρκαρισμένη, τότε:

  • Το ποσό της καθαρής αξίας αποφορολογείται.
  • Ο ΦΠΑ εισάγεται στην αντίστοιχη στήλη.
  • Η Καθαρή Αξία μηδενίζεται.


εικόνα 23.1


Αφού συμπληρώσουμε τη φόρμα με τα βασικά της στοιχεία και επιλέξουμε το είδος του παραστατικού, η σειρά των ενεργειών μας, όπως φαίνεται στην εικόνα 23.1, θα είναι:

  • Μαρκάρουμε την ένδειξη ΦΠΑ [1].
  • Επιλέγουμε τα Προϊόντα/Υπηρεσίες [2]. Θα τα βλέπουμε να εισάγονται με μηδενική την καθαρή τους αξία [3].
  • Μόλις τελειώσουμε κάνουμε κλικ στο κουμπί «Οριστικοποίηση και Εκτύπωση Παραστατικού» [4].


ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Η επιλογή «ΦΠΑ» θα πρέπει να μαρκαριστεί πριν να πατηθεί το πλήκτρο F3 ή να γίνει κλικ στο κουμπί «Εύρεση Προϊόντος/Υπηρεσίας (F3)»