Επιλογή Παραστατικού

Για να επανεκτυπώσετε ή για να ακυρώσετε ένα παραστατικό, επιλέγετε από το μενού «ΠαραστατικάΕπανεκτύπωση/Ακύρωση Παραστατικού…», εικόνα 24.1.


εικόνα 24.1


Στη φόρμα που θα ανοίξει, εικόνα 24.2, εμφανίζονται όλα τα παραστατικά που έχετε εκδώσει με φθίνουσα σειρά από το νεότερο στο παλαιότερο. Το παραστατικό που θέλετε να επανεκτυπώσετε το επιλέγετε κάνοντας πάνω του διπλό κλικ.


εικόνα 24.2