Απλή Ακύρωση Παραστατικού, που δεν έχει σήμανση από Φ.Μ.

Για να ακυρώσετε ένα παραστατικό, επιλέγετε τη διαδρομή «ΠαραστατικάΕπανεκτύπωση /Ακύρωση Παραστατικού», εικόνα 25.1.


εικόνα 25.1


Θα ανοίξει η φόρμα Επανεκτύπωσης/Ακύρωσης παραστατικών, εικόνα 25.2, από αυτήν, με διπλό κλικ, επιλέγουμε το παραστατικό που θέλουμε να ακυρώσουμε.

Στην προκειμένη περίπτωση, θα ακυρώσουμε ένα παραστατικό το οποίο δεν έχει δεχτεί σήμανση και συγκεκριμένα το ΤΠ-57. Κάνουμε διπλό κλικ σε οποιοδήποτε πεδίο στη γραμμή του παραστατικού.


εικόνα 25.2


Τα στοιχεία του παραστατικού θα εμφανιστούν στη φόρμα έκδοσης Παραστατικών, όπως φαίνεται στην εικόνα 25.3. Σε αυτήν κάνουμε κλικ στο κουμπί «Ακύρωση Παραστατικού».


εικόνα 25.3


Στην φόρμα που θα ανοίξει, εικόνα 25.4, υπάρχουν τρεις (3) επιλογές. Οι δύο είναι απενεργοποιημένες, επειδή το παραστατικό, δεν φέρει σήμανση φορολογικού μηχανισμού.

Ως εκ τούτου, υπό την προϋπόθεση ότι το παραστατικό δεν έχει παραδοθεί στον αποδέκτη του, θα κάνουμε μία απλή ακύρωση,  αλλιώς πρέπει να εκδοθεί πιστωτικό. Θα ακολουθήσει η εκτύπωση, εικόνα 25.5, με την ένδειξη «Ακυρωμένο Παραστατικό».


εικόνα 25.4


ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Αν είσαστε συνδεδεμένοι με το Arbitrans, το παραστατικό είναι ήδη περασμένο στο βιβλίο των Εσόδων και δεν πρέπει να διαγραφεί, επειδή, αν κάνετε έλεγχο συνεχόμενης αρίθμησης θα υπάρξει κενό. Θα χαρακτηριστεί ως ΑΚΥΡΟ και τα ποσά θα μηδενιστούν. Ο έλεγχος συνεχόμενης αρίθμησης εξασφαλίζει ότι όλα τα παραστατικά έχουν εισαχθεί στο βιβλίο των Εσόδων.


εικόνα 25.5


Μετά, η εικόνα 25.2, θα πάρει τη μορφή που φαίνεται στην εικόνα 25.6. Θα δείτε ότι το παραστατικό έχει μαρκαριστεί ως ακυρωμένο.


εικόνα 25.6