Ακύρωση με Παραστατικό και Επανέκδοση του ίδιου Παραστατικού

Σε περίπτωση που το ακυρωτικό παραστατικό, εκδίδεται λόγω κακέκτυπου παραστατικού (π.χ. μάσημα χαρτιού, τέλος της μελάνης, κτλ.), προφανώς θα θέλατε να συντάξετε ξανά το ίδιο παραστατικό και να το εκδώσετε αμέσως.

Την εργασία της σύνταξης και της εκτύπωσης του νέου παραστατικού μπορεί να την κάνει αυτόματα το πρόγραμμα, επιλέγοντας το αντίστοιχο κουμπί, εικόνα 25.12.


εικόνα 25.12


Ακολουθεί η διαδικασία της εκτύπωσης του ακυρωμένου παραστατικού με τη σφραγίδα «ΑΚΥΡΩΜΕΝΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ», μετά του ειδικού  ακυρωτικού στοιχείου και στη συνέχεια επανεκδίδεται το ίδιο παραστατικό, με νέο αριθμό και με διαφορετική σήμανση.