Παράδειγμα 2: Αλλαγή μίας κανονικής τιμής σε τιμή προσφοράς

Έστω ότι πουλάτε λιανικά, αλλά για ορισμένα είδη, κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις κάνετε ειδικές προσφορές. Στις τιμές στο «Αξία 2» έχετε τις ειδικές προσφορές ενώ οι κανονικές τιμές είναι στο «Αξία1». Έστω ότι σε ένα συγκεκριμένο είδος θέλετε να κάνετε την ειδική τιμή. Τοποθετείτε τον κέρσορα πάνω στο είδος και πατάτε το «F8» (εικόνα 14.2).


εικόνα 14.2