Διαγραφή Παραστατικού

Εάν θέλετε να διαγράψετε εντελώς ένα παραστατικό, κάνετε πάνω του απλό κλικ (σε οποιοδήποτε πεδίο) και πατάτε το κουμπί «Delete» από το πληκτρολόγιο, εικόνα 24.6.


ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Αν το παραστατικό έχει δεχτεί σήμανση από φορολογικό μηχανισμό, δεν μπορεί να διαγραφεί.


εικόνα 24.6