Πώς να εκτυπώσετε το …a.txt, για να έχετε εμφανίσιμη παρουσίαση

Για να εκτυπώσετε σωστά το αρχείο …a.txt, σε οριζόντια διάταξη, θα πρέπει:

(α) Να βεβαιωθείτε ότι οι χαρακτήρες είναι Consolas, με μέγεθος 9 dpi.

(β) Να επιλέξετε την οριζόντια εκτύπωση. Θα απαιτηθούν για την εκτύπωση 2 σελίδες.

Θα διαπιστώσετε ότι θα έχετε μία πολύ όμορφη και ευανάγνωστη εκτύπωση του …a.txt.


Εναλλακτικά, μπορείτε να έχετε κατακόρυφη εκτύπωση, σε 1 σελίδα, ως εξής:

(α) Μετατρέπετε τους χαρακτήρες είναι Consolas, με μέγεθος 7 dpi.

(β) Από την επιλογή του menu «ΑρχείοΔιαμόρφωση σελίδας», στο «Σημειωματάριο» (NotePad), μηδενίζετε το δεξιό περιθώριο και μετά εκτυπώνετε.