Scroll Top

ΕΚΔΟΣΗ 10.0.0.0

Στην έκδοση 10.0.0.0 έγιναν οι εξής προσθήκες και αλλαγές:

myDATA: Οι αλλαγές & τo νέο εργαλείο συσχετισμού

Στη φόρμα αναζήτησης των παραστατικών, προστέθηκε η νέα επιλογή αναζήτησης «Μη υποβληθέντων στα myDATA». Με αυτή εμφανίζονται μόνο τα παραστατικά που δεν έχουν αποσταλεί στα myDATA.

Το κάθε παραστατικό που αντλείται από τα myDATA, ενδέχεται να είναι χαρακτηρισμένο ή να έχει καταχωρηθεί στα βιβλία.  Τα χρώματα των παραστατικών, διαμορφώθηκαν έτσι ώστε να είναι απευθείας γνωστή η κατάσταση τους.

Το εργαλείο αυτό, συγκρίνει τα παραστατικά στα βιβλία και στα myDATA. Μεταξύ των άλλων, απαντά και σε ένα πολύ σοβαρό ερώτημα: Πως μπορώ να είμαι σίγουρος ότι το παραστατικό που καταχώρησα στα βιβλία έχει σταλεί στην ΑΑΔΕ από τον εκδότη του;

Πριν το άνοιγμα της φόρμας αποστολής παραστατικών μέσα από το βιβλίο Εσόδων, προστέθηκε ένα μήνυμα υπενθύμισης, ότι τα χειρόγραφα παραστατικά θα πρέπει να υποβάλλονται μόνο μέσω της Ειδικής Φόρμας Καταχώρησης της ΑΑΔΕ.

Όταν ο χρήστης, κατά την εισαγωγή των παραστατικών, ορίσει ότι το ΦΠΑ είναι 0%, τότε, όταν αποστείλει το παραστατικό στα myDATA, το πρόγραμμα ορίζει ότι η Κατηγορία θα είναι «7 (0,00%)» ή  «8 (Χωρίς ΦΠΑ)» ανάλογα με το τι έχει προκαθορίσει ο χρήστης.

Γίνεται έλεγχος αν η σύντμηση του παραστατικού έχει αντιστοιχιστεί με κάποιο είδος παραστατικού των myDATA. Αν δεν υπάρχει, ανοίγει η φόρμα «Νέα Αντιστοίχιση».

Υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις που καταχωρούνται στα βιβλία χωρίς να ανεβαίνουν στα myDATA (π.χ. οι επιδοτήσεις). Γι’ αυτά προβλέφθηκε η δυνατότητα ορισμού σύντμησης χωρίς αντιστοίχισης με κωδικό παραστατικού των myDATA.

Η φόρμα νέα εγγραφής ανοίγει, εκτός από το ποντίκι, με το πλήκτρο Insert (INS). Επίσης, η αποστολή του παραστατικού στα myDATA γίνεται και με το πλήκτρο F9.

Προστέθηκαν οι συχνές ερωτήσεις για τα myDATA. Ανοίγει ο ενσωματωμένος Browser της εφαρμογής και ανακατευθύνει στην αντίστοιχη σελίδα.

Δεν μπορεί να καταχωρείται αυτόματα το παραστατικό με πώληση παγίου από τα MyDATA, επειδή πρέπει να προηγηθεί η δημιουργία της νέας καρτέλας του παγίου.

Άλλες αλλαγές & Βελτιώσεις

Έγινε αντικατάσταση τεχνικών όρων. Η λέξη «Ιδιώτης» αντικαταστάθηκε με το «Ατομική Επιχείρηση» και η λέξη «Επιχείρηση” αντικαταστάθηκε με το «Νομικό Πρόσωπο»

Κάνατε λάθος και μία Ατομική Επιχείρηση την καταχωρήσατε ως Νομικό Πρόσωπο ή αντίστροφα; Κανένα πρόβλημα! Μπορείτε να κάνετε την μετατροπή.

Τα χρώματα στη φόρμα των οντοτήτων, προστέθηκαν στην προηγούμενη έκδοση, αλλά δεν υπήρχε πίνακας για τη σημασία τους. Στην παρούσα έκδοση, προστέθηκαν και οι σχετικές ενδείξεις.

Προστέθηκε η δυνατότητα να φορτωθεί αρχείο Excel χωρίς να χρειάζεται να αποθηκευτεί πρώτα σε μορφή Unicode.

Το Ηνωμένο Βασίλειο (Κωδικός GB), αφαιρέθηκε από τις Χώρες της Ε.Ε. Μόνο τα ΑΦΜ που αρχίζουν το ΧΙ (Β. Ιρλανδία), θεωρούνται παραστατικά Ενδοκοινοτικών Συναλλαγών.

Όπου υπάρχει φόρμα με δυνατότητα εισαγωγής ξένης χώρας, προστέθηκαν ονομαστικά, όλες οι Χώρες του Κόσμου καθώς και οι σημαίες τους.

Η λήψη γίνεται μόνο ενώ είσαστε στη κεντρική φόρμα, από το μενού, ή με Shift+F6.

Στα αρχεία zip, μπορούν να περιέχονται μέχρι και 90 Backup. Επίσης, ο χρήστης μπορεί να επιλέξει, αν θέλει να δημιουργούνται Backup με το κλείσιμο του προγράμματος.

Διόρθωση προβλήματος μη φόρτωσης της σημαίας της Ολλανδίας.

Οι αλλαγές της έκδοσης 10.0.0.0 αναλυτικά

Προτιμήσεις Απορρήτου
Όταν επισκέπτεστε την σελίδα μας, μπορεί να διατηρηθούν πληροφορίες όπως ο Browser που χρησιμοποιείτε, με την μορφή των Cookies.
Εδώ μπορείτε να αλλάξετε τις προτιμήσεις απορρήτου.
Σημειώστε ότι απενεργοποιώντας κάποια Cookies, μπορεί να έχει αντίκτυπο ως προς την εμπειρία σας στην ιστοσελίδα και τις υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω αυτής.