Scroll Top
ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 171, ΑΘΗΝΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Από την 25η Μαΐου 2018, τέθηκε σε ισχύ ο «Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων», που για συντομία αποκαλείται GDPR (General Data Protection Regulation).

Πρόκειται για τον κανονισμό 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Απριλίου 2016. Εάν δεν συμφωνείτε με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, παρακαλούμε να μην χρησιμοποιήσετε κάποια από τις εφαρμογές ή τις ιστοσελίδες της Arbitrans.

Η αποδοχή της παρούσας ισχύει και για όλες τις εφαρμογές της Arbitrans, που έχει ήδη εγκατεστημένες ο χρήστης στον εξοπλισμό του, καθώς και για τυχόν άλλα προσωπικά δεδομένα που ο χρήστης έχει ήδη γνωστοποιήσει, πριν την παρακάτω αναφερόμενη ημερομηνία έκδοσης.

Σε περίπτωση μη αποδοχής της, δεν θα είναι δυνατή η εγκατάσταση των νεότερων εκδόσεων των εγκατεστημένων εφαρμογών, καθόσον, η αποστολή τους απαιτεί τη χρήση προσωπικών δεδομένων. Ο χρήστης θα παραμείνει στην τελευταία έκδοση που διαθέτει, μέχρι τη λήξη της συνδρομής του, η οποία, μετά τη λήξη της, για τον ίδιο λόγο, δεν θα μπορεί να ανανεωθεί.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ARBITRANS

Ημερομηνία τελευταίας αναθεώρησης: 2 Ιανουαρίου 2022

Α. Γενικά

Mε την πληρωμή της συνδρομής για τη χρήση οποιασδήποτε εφαρμογής, ή με τη χρήση των ιστοσελίδων της Arbitrans, συνεπάγεται αυτομάτως ότι συμφωνείτε με την συγκεκριμένη Πολιτική Απορρήτου.

Χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε εφαρμογή, ή εισερχόμενοι σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα, αποδέχεστε ρητά και δίνετε ξεκάθαρα την συγκατάθεσή σας ότι: Οι Προσωπικές σας Πληροφορίες που δηλώνονται, κατά την έκδοση του τιμολογίου, είτε μέσω της φόρμας εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εγκατάσταση της εφαρμογής, της φόρμας επικοινωνίας και γενικότερα με οποιαδήποτε άλλη φόρμα, θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την επικοινωνία μαζί σας, αποκλειομένης της οποιασδήποτε άλλης χρήσης.

Οι προσωπικές σας πληροφορίες δεν θα αποκαλυφθούν σε τρίτους, χωρίς την έγγραφη δική σας συγκατάθεση, εκτός κι αν κάτι τέτοιο απαιτηθεί από τις νομικές αρχές.

Ενδεικτικά, οι περιπτώσεις κατά τις οποίες θα απαιτηθεί να γίνει επικοινωνία μαζί σας, είναι μεταξύ άλλων οι εξής:

 1. Συνεργασία κατά τη διαδικασία εγκατάστασης και ενεργοποίησης των εφαρμογών
 2. Συνεργασία μέσω προγραμμάτων απομακρυσμένης πρόσβασης, όπως το TeamViewer.
 3. Τηλεφωνική Επικοινωνία για την παροχή οδηγιών, επίλυση αποριών κτλ.
 4. Παροχή Τεχνικής Υποστήριξης μέσω Email
 5. Για ενημερώσεις επί των εφαρμογών (Updates)
 6. Αλληλογραφία επί θεμάτων Τεχνικής Υποστήριξης, συνδρομών κτλ.
 7. Την αποστολή υλικού σε έντυπη μορφή, όπως π.χ. το Manual
 8. Αποστολή Ειδοποίησης για τη λήξη των συνδρομών μέσω αυτοματοποιημένων Email
 9. Ενημέρωση για νέα Προϊόντα, Υπηρεσίες και Προσφορές

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση αποστολής στοιχείων μέσω της συμπλήρωσης κάποιας φόρμας Ιστοσελίδας, τα παραπάνω στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν, μόνο υπό την προϋπόθεση ότι θα έχετε συναινέσει στη χρήση τους, μαρκάροντας το αντίστοιχο checkbox. Αλλιώς η φόρμα δεν θα υποβληθεί.

Β. Προσωπικές Πληροφορίες που θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν

 1. Όνομα, επώνυμο
 2. Διακριτικός τίτλος, αν υπάρχει
 3. Διεύθυνση αλληλογραφίας
 4. Τηλέφωνα, σταθερά και κινητά
 5. Ε-mail
 6. Fax
 7. Α.Φ.Μ.
 8. Δ.Ο.Υ.

Γ. Διακοπή συναίνεσης χρήσης Προσωπικών Δεδομένων

Η άδεια χρήσης των προσωπικών σας δεδομένων, διακόπτεται μόλις μας ενημερώσετε σχετικά, μέσω Email ή άλλης μεθόδου η οποία θα είναι τέτοια ώστε να μην επιδέχεται αμφισβήτησης (π.χ. αποκλείεται το απλό μήνυμα SMS). Χωρίς αυτήν την ενημέρωση για διακοπή, θεωρείται ότι η άδεια χρήσης των προσωπικών δεδομένων, ισχύει για αόριστο χρονικό διάστημα.

Τη συναίνεση για τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων, για όσο χρονικό διάστημα έχετε ενεργό συνδρομή, δεν θα μπορείτε να την ανακαλέσετε, διατηρώντας παράλληλα και τη συνδρομή. Δηλαδή, αν κάποια στιγμή στείλετε Email ανάκλησης της αδείας χρήσης των προσωπικών σας δεδομένων, θα διακόπτεται άμεσα και η ισχύς των κωδικών λειτουργίας (συνεπώς και η λειτουργία του προγράμματος), χωρίς υποχρέωση επιστροφής χρημάτων.

Σε περίπτωση που δεν ζητήσετε ανάκληση της αδείας χρήσης των προσωπικών σας δεδομένων, αλλά έχει επέλθει η οριστική διακοπή της συνδρομής σας, όπως αυτή προσδιορίζεται στο κείμενο με τους όρους χρήσης του προγράμματος:

 1. Διαγράφονται με μόνιμο και ασφαλή τρόπο, όλα τα στοιχεία σας από τα συστήματά μας, εκτός από το ονοματεπώνυμο, το τηλέφωνο και το email σας.
 2. Διατηρείται η συνδρομή σας στο newsletter. Για τη διαγραφή σας από το newsletter αρκεί να κάνετε κλικ στην επιλογή διαγραφής.

Δ. Άλλες περιπτώσεις χρήσης προσωπικών δεδομένων

 1. Υπηρεσία Cloud

Με την υπηρεσία αυτή δημιουργείται αντίγραφο της βάσης δεδομένων του χρήστη, σε απομακρυσμένο Server. Η πρόσβαση σε αυτήν είναι αδύνατη καθόσον προστατεύεται με κωδικό που δίνει ο χρήστης και τον γνωρίζει μόνο αυτός. Για την περίπτωση όμως που ο χρήστης χάσει τον κωδικό, η Arbitrans, θα έχει δυνατότητα να αλλάξει τον κωδικό (να δώσει προσωρινό κωδικό), τον οποίο ο χρήστης θα οφείλει να τον αλλάξει το ταχύτερο δυνατόν.

 1. Αποκατάσταση Bugs του προγράμματος

Αν τυχόν η αποκατάσταση ενός Bug απαιτεί την αποστολή στην Arbitrans της βάσης δεδομένων ή τα στοιχεία μίας μεμονωμένης οντότητας (μέσω Batch File), αυτό θα μπορεί να γίνεται μόνο υπό την προϋπόθεση ότι ο λογιστής έχει προβλέψει αυτή την περίπτωση στη δική του πολιτική απορρήτου, που αφορά τους δικούς του πελάτες.

Επισήμανση: Η Arbitrans, δεν είναι σε θέση να ελέγξει κατά πόσο υφίσταται η παραπάνω άδεια στην πολιτική απορρήτου του λογιστή. Γι’ αυτό, από τη στιγμή που θα λάβει τη βάση δεδομένων ή τμήμα αυτής, θεωρεί αυτομάτως, ότι η σχετική άδεια υφίσταται. Σε περίπτωση που τεθεί θέμα παράνομης χρήσης των προσωπικών δεδομένων, τότε την αποκλειστική ευθύνη θα την έχει ο λογιστής που επέτρεψε τη χρήση τους, χωρίς να διαθέτει την έγκριση του πελάτη του.

Ε. Κίνδυνοι κατά την αποστολή Προσωπικών Δεδομένων

Πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι, υπάρχουν πάντα κίνδυνοι όταν υποβάλλει κανείς Προσωπικά Δεδομένα, είτε διά ζώσης, τηλεφωνικά, μέσω Internet, ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο ή τερματικό και κανένα σύστημα δεν είναι εντελώς ασφαλές και απρόσβλητο από hackers.

Η Arbitrans καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια και έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να ελαχιστοποιήσει το ρίσκο, της μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης και της ανάρμοστης χρήσης των Προσωπικών Δεδομένων. Για παράδειγμα, στις βάσεις δεδομένων των εφαρμογών της χρησιμοποιείται το εργαλείο SQL Server της Microsoft, το οποίο κρυπτογραφεί και συμπιέζει τη βάση δεδομένων.

Αλλά τίποτε δεν μπορεί να σας εξασφαλίσει την απόλυτη προστασία.

ΣΤ. Χρήση των Cookies

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις Ιστοσελίδες για σκοπούς πληροφόρησης χωρίς να δώσετε τα προσωπικά σας στοιχεία. Ωστόσο, ενδέχεται, κατόπιν δικής σας αδείας κατά το άνοιγμα της ιστοσελίδας, να τοποθετηθούν πολύ μικρά αρχεία στον υπολογιστή σας, τα οποία είναι γνωστά ως “cookies” και χρησιμοποιούνται από όλα σχεδόν τα websites.

Σχετικά με τη χρήση των Cookies, ενδεικτικά αναφέρουμε ότι χρησιμοποιούνται για την βελτιστοποίηση της λειτουργίας μίας ιστοσελίδας, τη σωστή περιήγηση, για το πώς οι επισκέπτες χρησιμοποιούν μία ιστοσελίδα, πώς κάνουν την περιήγησή τους σε αυτή, αν αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα κτλ.

Όλες οι πληροφορίες που συλλέγονται από τα cookies, είναι ανώνυμες και χρησιμοποιούνται μόνο για τη βελτίωση της δομής και του περιεχομένου της ιστοσελίδας. Τα cookies είναι απόλυτα ασφαλή και δεν συλλέγουν καμία προσωπική πληροφορία. Αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας και μπορείτε ανά πάσα στιγμή να τα διαγράψετε. Δηλαδή, ασχολούνται με τον υπολογιστή σας και όχι με εσάς τους ίδιους.

Ζ. Συλλογή λοιπών στοιχείων

Για λόγους εξασφάλισης έναντι απόπειρας παραβίασης των κωδικών ασφαλείας, όταν το πρόγραμμα χρησιμοποιείται Online (με σύνδεση στο Internet), διατηρούνται τα στοιχεία της τελευταίας, και μόνο της τελευταίας, εισόδου και εξόδου στην εφαρμογή (ώρα εισόδου, ώρα εξόδου, κωδικός εφαρμογής, λειτουργικό σύστημα κτλ.) προκειμένου να εντοπιστεί εγκαίρως η τυχόν απόπειρα παράνομης χρήσης ή παραβίασης των κωδικών.

Σε περίπτωση που το πρόγραμμα χρησιμοποιείται Offline, τα στοιχεία αυτά θα αποσταλούν μόλις γίνει η σύνδεση στο Internet.

Η. Συλλογή Στατιστικών στοιχείων

Η Arbitrans θα μπορεί να συλλέξει στατιστικά στοιχεία σχετικά με την επισκεψιμότητα στις ιστοσελίδες της, αλλά μόνο μέσω του σχετικού εργαλείου της Google το οποίο έχει την ονομασία Google Analytics (π.χ. αριθμός επισκεπτών ανά ημέρα, τίτλοι σελίδων που επισκέπτονται κτλ.). Οι πληροφορίες που συλλέγονται από τη Google Analytics, σε καμία περίπτωση δεν περιέχουν προσωπικά δεδομένα.

Θ. Ανήλικοι

Απαγορεύεται η αποστολή δεδομένων στην Arbitrans μέσω Ιστοσελίδας από άτομα που θεωρούνται ανήλικα από τις νομικές αρχές. Στην περίπτωση που είστε ανήλικος/η, θα πρέπει να συμβουλευθείτε τους γονείς ή τους κηδεμόνες σας, πριν αποστείλετε οποιαδήποτε πληροφορία στην Arbitrans μέσω Ιστοσελίδας.

Ι. Τροποποίηση της πολιτικής απορρήτου

Η Arbitrans διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ή να τροποποιήσει την συγκεκριμένη Πολιτική Απορρήτου, η οποία, για να ισχύσει, θα πρέπει να γίνει αποδεκτή από το χρήστη. Η νέα πολιτική απορρήτου, ισχύει από τη στιγμή της αποδοχής της.

Κ. Όροι Χρήσης των Εφαρμογών ή άλλων Υπηρεσιών

Εκτός των παραπάνω, η Arbitrans δύναται να διαθέτει και επιπλέον όρους χρήσης για την κάθε μία από τις εφαρμογές της. Σε αυτές ενδέχεται να αναγράφονται και επιπλέον συγκεκριμένοι όροι που να αφορούν τη χρήση προσωπικών δεδομένων στη συγκεκριμένη εφαρμογή. Οι όροι αυτοί (αν υπάρχουν) θα αναφέρονται συγκεντρωμένοι, στο πρώτο κεφάλαιο της αδείας χρήσης.

ΚΑ. Ισχύς της Πολιτικής Απορρήτου σε περίπτωση αλλαγής της Νομικής Μορφής

Όπου παραπάνω χρησιμοποιείται ο όρος Arbitrans, νοείται ότι είναι η επιχείρηση που φέρει αυτόν τον (διακριτικό) τίτλο, δηλαδή μόνο οι εργαζόμενοι σε αυτήν θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα προσωπικά δεδομένα που αναφέρονται.

Ο διακριτικός τίτλος ARBITRANS, κατά τη σύνταξη του παρόντος, ανήκει αποκλειστικά στην ατομική επιχείρηση με επωνυμία: «Άγγελος Διακουμάκος του Κωνσταντίνου», είναι νομικά κατοχυρωμένος με την Απόφαση ΕΞ 5074/06-10-2016 του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ και έχει αριθμό σήματος 239054. Σε περίπτωση μεταβολής της Νομικής Μορφής, η πολιτική απορρήτου θα ισχύσει και για την νέα εταιρεία, υπό την προϋπόθεση ότι αυτή θα εξακολουθήσει να έχει τον ίδιο διακριτικό τίτλο, κατοχυρωμένο, ή θα έχει την επωνυμία Arbitrans και θα εξακολουθεί να υποστηρίζει τα ίδια προϊόντα.

Προτιμήσεις Απορρήτου
Όταν επισκέπτεστε την σελίδα μας, μπορεί να διατηρηθούν πληροφορίες όπως ο Browser που χρησιμοποιείτε, με την μορφή των Cookies.
Εδώ μπορείτε να αλλάξετε τις προτιμήσεις απορρήτου.
Σημειώστε ότι απενεργοποιώντας κάποια Cookies, μπορεί να έχει αντίκτυπο ως προς την εμπειρία σας στην ιστοσελίδα και τις υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω αυτής.