Scroll Top

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΑ MYDATA

Συνήθεις αιτίες:

 1. Οι Κωδικοί Σύνδεσης έχουν καταχωρηθεί σε λάθος ΑΦΜ.
 2. Δοκιμάζετε Κωδικούς Πραγματικού Περιβάλλοντος σε Δοκιμαστικό Περιβάλλον myDATA.
 3. Δοκιμάζετε Κωδικούς Δοκιμαστικού Περιβάλλοντος σε Πραγματικό Περιβάλλον myDATA.

Τι μπορείτε να κάνετε:

 1. Ελέγξτε εάν βρίσκεστε σε Πραγματική ή Δοκιμαστική λειτουργία. Για να το κάνετε αυτό, από την Κεντρική Φόρμα της εφαρμογής, πατήστε στην επιλογή “myDATA”.
  Εάν βρίσκεστε σε Πραγματική Λειτουργία, θα δείτε ένα . Αν βρίσκεστε σε Δοκιμαστική Λειτουργία, θα δείτε ένα .
 2. Ελέγξτε την ορθότητα των Κωδικών σύνδεσης myDATA.
  Το User Name (Όνομα Χρήστη), θα πρέπει να είναι αυτό που έχετε δηλώσει κατά την εγγραφή σας στην υπηρεσία myDATA από την ιστοσελίδα www.aade.gr/myDATA.
  Ο Κωδικός API, ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ο Κωδικός σύνδεσης στο Taxis. Είναι ένας αλφαριθμητικός κωδικός 32 ψηφίων που δίνεται από την ΑΑΔΕ κατά την εγγραφή σας στην υπηρεσία myDATA από την ιστοσελίδα www.aade.gr/myDATA.

Κωδικός Σφάλματος 401 – Μη εξουσιοδοτημένο: Όταν βλέπετε αυτό το σφάλμα, τότε οι Κωδικοί σύνδεσης με τα myDATA δεν είναι σωστοί.
Συνήθεις αιτίες:

 1. Οι Κωδικοί Σύνδεσης έχουν καταχωρηθεί σε λάθος ΑΦΜ.
 2. Δοκιμάζετε Κωδικούς Πραγματικού Περιβάλλοντος σε Δοκιμαστικό Περιβάλλον myDATA.
 3. Δοκιμάζετε Κωδικούς Δοκιμαστικού Περιβάλλοντος σε Πραγματικό Περιβάλλον myDATA.

Κωδικός Σφάλματος 403 – Απαγορευμένο: Όταν βλέπετε αυτό το σφάλμα, σημαίνει ότι η ΑΑΔΕ έχει απαγορεύσει την πρόσβαση στα myDATA. Αυτό συμβαίνει κατά κύριο λόγο όταν πραγματοποιούνται εργασίες συντήρησης από την ΑΑΔΕ. Επίσης ενδέχεται να χρησιμοποιείτε πραγματικούς κωδικούς ενώ είσαστε στο δοκιμαστικό περιβάλλον, ή δοκιμαστικούς κωδικούς ενώ είσαστε στο πραγματικό περιβάλλον.

Κωδικός Σφάλματος 404 – Δεν Βρέθηκε: Όταν βλέπετε αυτό το σφάλμα, τότε σημαίνει ότι ο σύνδεσμος myDATA στον οποίο στέλνονται τα παραστατικά δεν υπάρχει. Αυτό συμβαίνει είτε γιατί πραγματοποιούνται εργασίες συντήρησης από την ΑΑΔΕ, είτε γιατί τα myDATA τρέχουν σε νέα έκδοση με διαφορετικό URL επικοινωνίας.

Κωδικός Σφάλματος 429 – Too Many Requests (Πάρα πολλά αιτήματα): Υπάρχει μεγάλο Traffic στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ και απορριφθήκατε προσωρινά, επειδή έχετε κάνει πολλά κατεβάσματα σελίδων μέσω της φόρμας άντλησης παραστατικών από τα myDATA. Θα απαιτηθεί λίγος χρόνος για να σας επιτραπεί να συνεχίσετε.
Προτεινόμενη Λύση: Στη φόρμα άντλησης παραστατικών μειώστε το αριθμό σελίδων κατά μία και δοκιμάστε ξανά σε 10-15 λεπτά.

Κωδικός Σφάλματος 502 – Εσφαλμένη Πύλη: Όταν βλέπετε αυτό το σφάλμα, η ΑΑΔΕ βρίσκεται σε διαδικασία συντήρησης και αναβάθμισης.

Κωδικός Σφάλματος 503 – Service Unavailable (Μη διαθέσιμη υπηρεσία): Όταν βλέπετε αυτό το σφάλμα, τα myDATA δεν ανταποκρίνονται προσωρινά. Αυτό μπορεί να οφείλεται σε κάποια διαδικασία συντήρησης ή αναβάθμισης και συνήθως δεν διαρκεί πολύ ώρα. Δοκιμάστε ξανά μετά από λίγο.

Όχι. Ακόμα και να αναγράψετε στο παραστατικό σας τον ΑΦΜ ή/και το Ονοματεπώνυμο του Φυσικού Προσώπου, το παραστατικό στέλνεται ΧΩΡΙΣ ΑΦΜ και ΧΩΡΙΣ Ονοματεπώνυμο. Τα ίδια τα myDATA, απορρίπτουν παραστατικά αποδείξεων Λιανικής όταν αυτά περιέχουν ΑΦΜ ή Ονοματεπώνυμο.
Μέσα από τις εφαρμογές ARBITRANS, όταν πρόκειται για παραστατικά Λιανικής, πληκτρολογείτε ως ΑΦΜ εννέα 9, δηλαδή 999999999.

Αυτό συμβαίνει κυρίως σε παραστατικά που αφορούν Έξοδα. Η αιτία που ένας συνδυασμός Κωδικού Χαρακτηρισμού και Κατηγορίας δεν είναι είναι σωστός, οφείλεται στο γεγονός ότι δεν γίνονται όλοι οι συνδυασμοί αποδεκτοί από την ΑΑΔΕ.
Συγκεκριμένα, έχει παρατηρηθεί ότι,
μέχρι και τον τελευταίο έλεγχο που διεξάχθηκε στις 15/01/2021, δεν γίνονται δεκτά έξοδα με Κωδικούς Ε3 Ηλεκτροδότησης, Ύδρευσης και Τηλεπικοινωνιών.
Τέτοια προβλήματα θα αντιμετωπιστούν εν καιρώ από την ΑΑΔΕ.
Μέχρι τότε, μπορείτε να δείτε τους αποδεκτούς Κωδικούς Χαρακτηρισμού και Κατηγορίας, από τις Συχνές Ερωτήσεις-Απαντήσεις της ΑΑΔΕ (Ερώτηση 2).

Τα παραστατικά εμφανίζονται με αύξουσα σειρά mark. Αυτό σημαίνει ότι τα παραστατικά θα εμφανίζονται ακριβώς με την ίδια σειρά με την οποία στάλθηκαν στα myDATA.
Οπότε, ο λόγος για τον οποίο εμφανίζονται τα παραστατικά με ανάκατες ημερομηνίες, είναι γιατί έχουν σταλθεί με ανάκατες ημερομηνίες.

 1. Τα παραστατικά αντλούνται από τον mark που θα αναζητήσετε και μετά, και επιστρέφονται σε σελίδες που περιέχουν το πολύ 1000 παραστατικά.
  Αυτό σημαίνει ότι όσο πιο πολλά είναι τα παραστατικά, τόσο πιο πολύ χρόνο θα κάνει η ΑΑΔΕ να τα επιστρέψει. Βέβαια, ο χρόνος απόκρισης είναι πάντα σχετικός με την ποιότητα και ταχύτητα σύνδεσής σας στο διαδίκτυο.
 2. Ο λόγος για τον οποίο η ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ δεν καθυστερεί, είναι διότι η κλήση των παραστατικών γίνεται απευθείας επάνω στον server της ΑΑΔΕ και δεν μεσολαβεί εφαρμογή τρίτου. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τα παραστατικά να επιστρέφονται, στην σελίδα της ΑΑΔΕ, σχεδόν ακαριαία.

Το API για την διεπαφή με τα myDATA που έχει δοθεί, ΔΕΝ επιτρέπει την άντληση μεμονωμένων παραστατικών.
Αυτό έγινε σκόπιμα από την ΑΑΔΕ για να περιοριστούν κατά το μέγιστο δυνατόν οι κλήσεις που γίνονται μέσω API και εφαρμογές τρίτων.
Δυστυχώς, ΔΕΝ υπάρχει τρόπος να αντλήσετε μεμονωμένο παραστατικό μέσω εφαρμογής τρίτου. Εάν χρειάζεστε να δείτε αποκλειστικά και μόνο ένα μεμονωμένο παραστατικό, θα πρέπει να συνδεθείτε στην πλατφόρμα myDATA, μέσω ενός browser, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.aade.gr/mydata.

Στα myDATA, κανένα αρνητικό ποσό δεν γίνεται δεκτό. Όλα τα ποσά πρέπει υποχρεωτικά να είναι θετικά νούμερα, αλλιώς θα απορριφθούν.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν τα ποσά στρογγυλοποιήσεων (+/-) που εφαρμόζονται στους λογαριασμούς ΟΤΕ.
Εάν αντιμετωπίζετε περιπτώσεις με αρνητικά ποσά, προς το παρόν δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα.
Αντίθετα, εάν αντιμετωπίζετε θετικά ποσά στρογγυλοποιήσεων, τότε τα στέλνετε κανονικά στα myDATA.

Τα myDATA, με τις τελευταίες αλλαγές που έχουν γίνει στην έκδοση 1.0.2, επιστρέφουν Τρόπο Πληρωμής μόνο για τα παραστατικά Εσόδων.
Προς το παρόν, για τα παραστατικά Εξόδων, δεν επιστρέφεται Τρόπος Πληρωμής.

Για να δείτε κάτω από ποια έκδοση των myDATA εργάζεστε, πατήστε στην επιλογή του μενού “myDATA” από την κεντρική φόρμα της εφαρμογής.

Η επιλογή “Επιλογή Έκδοσης myDATA (x.x.x)”, σας δείχνει ποια έκδοση χρησιμοποιείτε. Για παράδειγμα, μπορεί να βλέπετε “Επιλογή Έκδοσης myDATA (1.0.2)”.

Ορισμένες λειτουργίες και δυνατότητες δεν είναι διαθέσιμες σε προηγούμενες εκδόσεις. Ως εκ τούτου, καλό είναι πάντα να χρησιμοποιείτε την τελευταία έκδοση των myDATA.

Μπορείτε να αλλάξετε την έκδοση myDATA πάνω στην οποία εργάζεστε, από την επιλογή “Επιλογή Έκδοσης myDATA (x.x.x)” του μενού myDATA της κεντρικής φόρμας της εφαρμογής.

Ερώτηση 48 – Επιχειρησιακά Θέματα MyDATA

E: Πότε εκάστη διαβίβαση δεδομένων ολοκληρώνεται με επιτυχία στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA;
Α: Μόνο στην περίπτωση που πάρει ΜΑΡΚ χωρίς να απαιτείται η επιχείρηση να το βεβαιώνει με άλλο τρόπο.

Προτιμήσεις Απορρήτου
Όταν επισκέπτεστε την σελίδα μας, μπορεί να διατηρηθούν πληροφορίες όπως ο Browser που χρησιμοποιείτε, με την μορφή των Cookies.
Εδώ μπορείτε να αλλάξετε τις προτιμήσεις απορρήτου.
Σημειώστε ότι απενεργοποιώντας κάποια Cookies, μπορεί να έχει αντίκτυπο ως προς την εμπειρία σας στην ιστοσελίδα και τις υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω αυτής.