Scroll Top
ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 171, ΑΘΗΝΑ

ARBICASH
Προγράμματα Τιμολόγησης myDATA
Ηλεκτρονική Τιμολόγηση

Το ARBICASH (ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ) είναι ένα από τα κορυφαία Προγράμματα Τιμολόγησης myDATA της αγοράς με πλήρη υποστήριξη των myDATA!

Πλήρης υποστήριξη Ειδικών Παραστατικών myDATA, χωρίς επιπλέον κόστος
8.1 – Ενοίκιο, 8.2 – Φόρος Διαμονής, 1.4 – Πωλήσεις Τρίτων
6.1 – Αυτοπαράδοση, 6.2 – Ιδιοχρησιμοποίηση

Ξεκινήστε να τιμολογείτε σε λιγότερο από 5 λεπτά!
Λιανικά και Τιμολόγια, Πώληση και Παροχή Υπηρεσιών
Χωρίς επιπλέον κόστος

Διαθέσιμη τοπικά (Local) και στο Cloud
με πανομοιότυπο περιβάλλον εργασίας.
Μείνετε συνδεδεμένος 24/7 με τον λογιστή σας.

Αυτόματη ενημέρωση των βιβλίων της επιχείρησης
στο πρόγραμμα του λογιστή χωρίς περίπλοκες διαδικασίες.
Χωρίς επιπλέον κόστος

ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 • Συνεργασία με το ARBITRANS (ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΑ) ή ανεξάρτητη λειτουργία κατ’ επιλογή του χρήστη
 • Αυτόματη ενημέρωση του βιβλίου Εσόδων, στο πρόγραμμα του Λογιστή. Ο Λογιστής δεν χρειάζεται να κάνει καμία επιπλέον ενέργεια για την ενημέρωση των βιβλίων σας. Όλα γίνονται αυτόματα, αθόρυβα και χωρίς επιπλέον ενέργειες!
  Απαιτείται ο Λογιστής να χρησιμοποιεί το ARBITRANS OTC και η εφαρμογή τιμολόγησης να βρίσκεται στο Cloud.
 • Απευθείας εισαγωγή των εκδιδόμενων παραστατικών στο βιβλίο Εσόδων του Arbitrans
 • Αποστολή του παραστατικού στα Ηλεκτρονικά Βιβλία (myDATA) σε πραγματικό χρόνο!
 • Ειδική φόρμα έκδοσης παραστατικών για Δικηγόρους
 • Δεν χρειάζεται να υπάρχει προ-τυπωμένο χαρτί. Οι εκτυπώσεις των παραστατικών γίνονται σε απλές λευκές σελίδες Α4, πάνω στις οποίες σχεδιάζει το πρόγραμμα τα γραφικά.
 • Εισαγωγή στοιχείων οντοτήτων και πελατών από το Arbitrans
 • Μαζική εισαγωγή των πελατών από Excel
 • Προσθήκη του λογοτύπου της εταιρείας στα εκδιδόμενα παραστατικά
 • Προσθήκη υδατογραφήματος στα εκδιδόμενα παραστατικά
 • Δυνατότητα προσθήκης δύο διαφορετικών τιμών για κάθε εισαγόμενο είδος και εύκολης εναλλαγής από τη μία τιμή στην άλλη
 • Έκδοση και απλών, ανεπίσημων αποδείξεων είσπραξης, για τις πληρωμές που γίνονται για οφειλές και για προκαταβολές
 • Δυνατότητα ομαδοποίησης των παραστατικών στο βιβλίο των Εσόδων του Arbitrans, σε μία συγκεντρωτική εγγραφή.
 • Δυνατότητα ορισμού προσαρμοσμένων τιμών ανά Προϊόν/Υπηρεσία και ανά Πελάτη.
 • Αυτόματη Εξαγωγή Παραστατικών σε PDF
 • Αναλυτικό Manual, που αποτελείται σχεδόν αποκλειστικά από εικόνες, το οποίο εξηγεί τα πάντα βήμα προς βήμα.
 • Δυνατότητα άντλησης των στοιχείων και ελέγχου ορθότητας VIES ενός νέου πελάτη εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, από τη βάση δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με το πάτημα ενός κουμπιού, χωρίς να χρειάζεται να μεταβείτε στην αντίστοιχη ιστοσελίδα μέσω του Browser.
 • Δυνατότητα αυτόματης αποστολής παραστατικού με Email.
ARBICASH – ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ (myDATA)

ΛΟΙΠΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 • Δυνατότητα άντλησης των στοιχείων ενός νέου πελάτη, από τη βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ
 • Κωδικοποίηση των προϊόντων και των παρεχόμενων υπηρεσιών με 1 έως 18 ψηφία ή αλφαβητικούς χαρακτήρες
 • Προστασία των ευαίσθητων σημείων των ρυθμίσεων του προγράμματος, μέσω κωδικού ασφαλείας ο οποίος καθορίζεται από τον χρήστη
 • Δυνατότητα εκτύπωσης του υπολοίπου της οφειλής πάνω στο τιμολόγιο
 • Εμφάνιση στην οθόνη των οφειλών ανά πελάτη και του συνολικού ποσού των οφειλών
 • Οι συντελεστές ΦΠΑ μπορούν να αλλάζονται από τον χρήστη
 • Κωδικοποίηση των εκδιδόμενων παραστατικών σύμφωνα με την ΠΟΛ-1221
 • Ειδική πρόβλεψη για την παρακράτηση φόρου
 • Δυνατότητα προσθήκης ειδικών εξόδων, για μέχρι δύο διαφορετικά είδη εξόδων
 • Δυνατότητα αντιστροφής προσήμου σε όλες τις εγγραφές ενός παραστατικού σε όλες τις εγγραφές ενός παραστατικού
 • Εκτύπωση μόνο ενός πρωτοτύπου και μέχρι 9 αντιγράφων, το καθένα εκ των οποίων αντιγράφων δύναται να έχει δική του επικεφαλίδα
 • Λήψη αντιγράφων ασφαλείας με τα εισηγμένα στοιχεία της οντότητας, των πελατών της, των εκδοθέντων παραστατικών και των ρυθμίσεων του προγράμματος.
  Σημείωση: Όταν υπάρχει Φορολογικός Μηχανισμός, στα αντίγραφα ασφαλείας δεν συμπεριλαμβάνονται τα φορολογικά αρχεία a.txt, b.txt, κτλ. Αυτά λαμβάνονται σε backup μόνο από το πρόγραμμα οδήγησης του φορολογικού μηχανισμού.
 • Μεταφορά των αντιγράφων ασφαλείας σε εξωτερικό αποθηκευτικό μέσο.
 • Υποστήριξη των τιμολογίων που εκδίδονται από ενταγμένους στο άρθρο 39Β του κώδικα ΦΠΑ και η μεταφορά τους στο Arbitrans με την κατάλληλη ένδειξη.
Προτιμήσεις Απορρήτου
Όταν επισκέπτεστε την σελίδα μας, μπορεί να διατηρηθούν πληροφορίες όπως ο Browser που χρησιμοποιείτε, με την μορφή των Cookies.
Εδώ μπορείτε να αλλάξετε τις προτιμήσεις απορρήτου.
Σημειώστε ότι απενεργοποιώντας κάποια Cookies, μπορεί να έχει αντίκτυπο ως προς την εμπειρία σας στην ιστοσελίδα και τις υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω αυτής.