ARBICASH
Προγράμματα Τιμολόγησης myDATA
Ηλεκτρονική Τιμολόγηση

Το ARBICASH (ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ) είναι ένα από τα κορυφαία Προγράμματα Τιμολόγησης myDATA της αγοράς. Συνδεδεμένο με τα myDATA, μπορεί να στείλει τα παραστατικά σας στην ΑΑΔΕ σε πραγματικό χρόνο.

Προγράμματα Τιμολόγησης myDATA που ξεχωρίζουν!
Ξεκινήστε να τιμολογείτε σε λιγότερο από 5 λεπτά!

Ένα μοναδικό πακέτο! Στο κόστος της συνδρομής συμπεριλαμβάνεται η έκδοση όλων των παραστατικών (Λιανικά και Τιμολόγια, Πώληση και Παροχή Υπηρεσιών).
Γιατί κάποια στιγμή, όλοι θα χρειαστούν να εκδώσουν ένα τιμολόγιο πώλησης ακόμα και αν είναι καθαρά Παροχής Υπηρεσιών!

ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 • Συνεργασία με το ARBITRANS (ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΑ) ή ανεξάρτητη λειτουργία κατ’ επιλογή του χρήστη
 • Απευθείας εισαγωγή των εκδιδόμενων παραστατικών στο βιβλίο Εσόδων του Arbitrans
 • Αποστολή του παραστατικού στα Ηλεκτρονικά Βιβλία (myDATA) σε πραγματικό χρόνο!
 • Ειδική φόρμα έκδοσης παραστατικών για Δικηγόρους
 • Δεν χρειάζεται να υπάρχει προ-τυπωμένο χαρτί. Οι εκτυπώσεις των παραστατικών γίνονται σε απλές λευκές σελίδες Α4, πάνω στις οποίες σχεδιάζει το πρόγραμμα τα γραφικά.
 • Εισαγωγή στοιχείων οντοτήτων και πελατών από το Arbitrans
 • Μαζική εισαγωγή των πελατών από Excel
 • Προσθήκη του λογοτύπου της εταιρείας στα εκδιδόμενα παραστατικά
 • Προσθήκη υδατογραφήματος στα εκδιδόμενα παραστατικά
 • Δυνατότητα προσθήκης δύο διαφορετικών τιμών για κάθε εισαγόμενο είδος και εύκολης εναλλαγής από τη μία τιμή στην άλλη
 • Έκδοση και απλών, ανεπίσημων αποδείξεων είσπραξης, για τις πληρωμές που γίνονται για οφειλές και για προκαταβολές
 • Δυνατότητα ομαδοποίησης των παραστατικών στο βιβλίο των Εσόδων του Arbitrans, σε μία συγκεντρωτική εγγραφή.
 • Δυνατότητα ορισμού προσαρμοσμένων τιμών ανά Προϊόν/Υπηρεσία και ανά Πελάτη.
 • Αυτόματη Εξαγωγή Παραστατικών σε PDF
 • Αναλυτικό Manual, που αποτελείται σχεδόν αποκλειστικά από εικόνες, το οποίο εξηγεί τα πάντα βήμα προς βήμα.
 • Δυνατότητα άντλησης των στοιχείων και ελέγχου ορθότητας VIES ενός νέου πελάτη εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, από τη βάση δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με το πάτημα ενός κουμπιού, χωρίς να χρειάζεται να μεταβείτε στην αντίστοιχη ιστοσελίδα μέσω του Browser.
 • Δυνατότητα αυτόματης αποστολής παραστατικού με Email.
ARBICASH – ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ (myDATA)

ΛΟΙΠΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 • Δυνατότητα άντλησης των στοιχείων ενός νέου πελάτη, από τη βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ
 • Κωδικοποίηση των προϊόντων και των παρεχόμενων υπηρεσιών με 1 έως 18 ψηφία ή αλφαβητικούς χαρακτήρες
 • Προστασία των ευαίσθητων σημείων των ρυθμίσεων του προγράμματος, μέσω κωδικού ασφαλείας ο οποίος καθορίζεται από τον χρήστη
 • Δυνατότητα εκτύπωσης του υπολοίπου της οφειλής πάνω στο τιμολόγιο
 • Εμφάνιση στην οθόνη των οφειλών ανά πελάτη και του συνολικού ποσού των οφειλών
 • Οι συντελεστές ΦΠΑ μπορούν να αλλάζονται από τον χρήστη
 • Κωδικοποίηση των εκδιδόμενων παραστατικών σύμφωνα με την ΠΟΛ-1221
 • Ειδική πρόβλεψη για την παρακράτηση φόρου
 • Δυνατότητα προσθήκης ειδικών εξόδων, για μέχρι δύο διαφορετικά είδη εξόδων
 • Δυνατότητα αντιστροφής προσήμου σε όλες τις εγγραφές ενός παραστατικού σε όλες τις εγγραφές ενός παραστατικού
 • Εκτύπωση μόνο ενός πρωτοτύπου και μέχρι 9 αντιγράφων, το καθένα εκ των οποίων αντιγράφων δύναται να έχει δική του επικεφαλίδα
 • Λήψη αντιγράφων ασφαλείας με τα εισηγμένα στοιχεία της οντότητας, των πελατών της, των εκδοθέντων παραστατικών και των ρυθμίσεων του προγράμματος.
  Σημείωση: Όταν υπάρχει Φορολογικός Μηχανισμός, στα αντίγραφα ασφαλείας δεν συμπεριλαμβάνονται τα φορολογικά αρχεία a.txt, b.txt, κτλ. Αυτά λαμβάνονται σε backup μόνο από το πρόγραμμα οδήγησης του φορολογικού μηχανισμού.
 • Μεταφορά των αντιγράφων ασφαλείας σε εξωτερικό αποθηκευτικό μέσο.
 • Υποστήριξη των τιμολογίων που εκδίδονται από ενταγμένους στο άρθρο 39Β του κώδικα ΦΠΑ και η μεταφορά τους στο Arbitrans με την κατάλληλη ένδειξη.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ*

Από την 01/10/2021 και λόγω των myDATA, αναστέλλεται προσωρινά η υποστήριξη φορολογικών μηχανισμών σε νέες συνδρομές! Για συνδρομές που έχουν ξεκινήσει για μέχρι και την 30/09/2021, θα συνεχίσει η υποστήριξη των Φορολογικών Μηχανισμών.

 • Έτοιμη παραμετροποίηση για τον φορολογικό μηχανισμό ICS AlgoBox (Τύπου Α).
  Από την 01/02/2021, υποστηρίζεται ΜΟΝΟ ο διαδικτυακός ICS AlgoBox, κατόπιν συνεννόησης.
 • Δυνατότητα επανεκτύπωσης των παραστατικών σύμφωνα με τις οδηγίες της ΑΑΔΕ
 • Ακύρωση παραστατικών μέσω της έκδοσης του Ειδικού Ακυρωτικού Στοιχείου

*Φορολογικοί Μηχανισμοί τύπου Β δεν υποστηρίζονται επειδή στη δημιουργία των παραστατικών εμπλέκονται δύο εταιρείες:
(α) Αυτή που δημιούργησε την εμπορική εφαρμογή
(β) Αυτή που δημιούργησε τον Driver του Φορολογικού Μηχανισμού

Στον τύπου Β, σε τυχόν περίπτωση σφάλματος, δεν είναι σαφές ποια από τις δύο εταιρείες είναι υπεύθυνη και συνήθως η μία εταιρεία θίγει την άλλη.
Αντίθετα, στον τύπου Α, η διαχωριστική γραμμή των αρμοδιοτήτων είναι σαφέστατη και η εταιρεία που θα πρέπει να αποκαταστήσει το τυχόν πρόβλημα γίνεται αμέσως αντιληπτή, χωρίς να υπάρχουν περιθώρια αμφισβήτησης.

Προτιμήσεις Απορρήτου
Όταν επισκέπτεστε την σελίδα μας, μπορεί να διατηρηθούν πληροφορίες όπως ο Browser που χρησιμοποιείτε, με την μορφή των Cookies.
Εδώ μπορείτε να αλλάξετε τις προτιμήσεις απορρήτου.
Σημειώστε ότι απενεργοποιώντας κάποια Cookies, μπορεί να έχει αντίκτυπο ως προς την εμπειρία σας στην ιστοσελίδα και τις υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω αυτής.