Scroll Top
ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 171, ΑΘΗΝΑ

ΕΚΔΟΣΗ 10.5.0.0

Στην έκδοση 10.5.0.0 έγιναν οι εξής προσθήκες και αλλαγές:

Ενσωματώθηκε η έκδοση 1.0.3 των myDATA. Μην παραλείψετε να την ενεργοποιήσετε.

Έγινε μία επώδυνη αλλά αναγκαία αλλαγή στο Data Entry, λόγω των myDATA, και η Σειρά μεταφέρθηκε πριν από τον αριθμό του παραστατικού.

Επίσης η ημερομηνία άλλαξε στην κλασσική μορφή: Ημέρα/Μήνας/Έτος.

Προστέθηκε η δυνατότητα απόκρυψης των κωδικών του παλιού Ε3 από τη φόρμα, καθώς και από τη φόρμα εισαγωγής νέου είδους.

Προστέθηκαν, βάσει των οδηγιών της ΑΑΔΕ, στα έντυπα Ε3 και Ν, η διαχείριση των επιδοτήσεων, ενισχύσεων, αποζημιώσεων λόγω Covid-19 και στο έντυπο Ν η διαχείριση της επιστρεπτέας προκαταβολής.

Τα myDATA, υποστηρίζουν μόνο ορισμένους τρόπους πληρωμής, που δεν καλύπτουν όλες τις εναλλακτικές περιπτώσεις. Πρέπει κατά τη διαβίβαση του παραστατικού, να επιλέγεται ο πλησιέστερος τρόπος πληρωμής.

Στη φόρμα «Άντληση Παραστατικών» οι εγγραφές μπορούν να ομαδοποιηθούν ανά Χώρα, Επωνυμία, Ημερομηνία και Είδος Παραστατικού. Ο χρήστης μπορεί επίσης να ταξινομήσει το περιεχόμενο των στηλών, χρησιμοποιώντας τα φίλτρα.

  • Το Mark αναζήτησης που στέλνουμε στα myDATA γίνεται αυτόματα Mark-1
  • Προστέθηκε η επιλογή «Αναίρεση Αγνόησης Επιλεγμένων F7» και διορθώθηκε η απουσία μαύρου φόντου στα αγνοημένα παραστατικά, όταν ο χρήστης πατούσε επόμενη/προηγούμενη σελίδα.
  • H Στήλες «Mark», «Επιλογή», «Επωνυμία Αντισυμβαλλόμενου» άλλαξαν στο πλάτος.

Διαπιστώθηκε ότι μπορεί κατά τον Συσχετισμό να έχουμε περισσότερα από ένα Mark σε ένα παραστατικό, ή να βρεθεί για κάποιο παραστατικό νεότερο Mark, ή να μην υπάρχει το Mark του παραστατικού και αντί αυτού να βρεθεί ένα παλαιότερο. Όλες αυτές οι περιπτώσεις αντιμετωπίστηκαν και άλλαξε ο πίνακας με τις χρωματικές ενδείξεις.

Ένα σοβαρό πρόβλημα που θα παρουσιαστεί στην πρώτη φάση των myDATA, είναι ότι οι περισσότεροι λογιστές καταχωρούσαν τα παραστατικά στα βιβλία τους χωρίς να αναγράφουν σειρά. Οπότε ο συσχετισμός θα ήταν αδύνατος να δεν μπορούσε να παραληφθεί, προσωρινά, η Σειρά.

Δόθηκαν οδηγίες για το τρόπο συμπλήρωσης των Ε3 και Ν, όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του μειωμένου φορολογικού συντελεστή κατά 5 μονάδες, στην παραγωγή ηλεκτρικών οχημάτων.

Προστέθηκε δυνατότητα Maximize των φορμών των εντύπων Ε3 και Ν, καθώς και η δυνατότητα να μπορεί να αλλάζει ο χρήστης το ύψος από τα βελάκια των φορμών.

Η ΑΑΔΕ έχει επιλέξει να αποστέλλεται  στα myDATA το «000000000» (9 μηδενικά), ενώ η αντίστοιχη επιλογή του Arbitrans, είναι το «999999999» (9 εννιάρια). Οπότε, κατά τη διαβίβαση στα myDATA, το «999999999», αντικαθίσταται  με το «000000000».

Η Δήλωση Διενέργειας αφορά τα πλοία ανοικτής θαλάσσης και δίνονται οδηγίες για τον τρόπο συμπλήρωσης της και υποβολής στα myDATA.

Ο κέρσορας του πίνακα εγγραφών (ο μικρός πίνακας), παραμένει στην ίδια γραμμή όταν γίνεται διόρθωση και διορθώθηκε και ένα δευτερεύον bug στον Browser.

Οι αλλαγές της έκδοσης 10.5.0.0 αναλυτικά

Προτιμήσεις Απορρήτου
Όταν επισκέπτεστε την σελίδα μας, μπορεί να διατηρηθούν πληροφορίες όπως ο Browser που χρησιμοποιείτε, με την μορφή των Cookies.
Εδώ μπορείτε να αλλάξετε τις προτιμήσεις απορρήτου.
Σημειώστε ότι απενεργοποιώντας κάποια Cookies, μπορεί να έχει αντίκτυπο ως προς την εμπειρία σας στην ιστοσελίδα και τις υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω αυτής.