ARBITRANS (ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΑ) - ΕΚΔΟΣΗ 1.4.1.1

Στην έκδοση 1.4.1.1 του προγράμματος, προστέθηκαν τα εξής:
Νέο Βελτιωμένο Μητρώο Παγίων
Μετονομασία Μητρώου Παγίων σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π., σε "Αρχείο Ενσώματων και Άυλων Πάγιων Περιουσιακών Στοιχείων"
Αλλαγές στο Calculation Engine
Facebook