Scroll Top
ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 171, ΑΘΗΝΑ

ΕΚΔΟΣΗ 6.2.0.0

Στην έκδοση 6.2.0.0 έγιναν οι εξής προσθήκες και αλλαγές:

  • Με το νέο εργαλείο PDF Viewer οι εκτυπώσεις, είναι άριστες ακόμη και όταν το μέγεθος των γραμμάτων είναι πολύ μικρό.
  • Με αυτό το νέο εργαλείο γίνεται η προβολή και η εκτύπωση των τυποποιημένων φορολογικών εντύπων, δηλαδή των Φ2, Ε3, Β1, Β2, όλη η σειρά M καθώς και τα νέα έντυπα «Υπεύθυνη Δήλωση» και «Εξουσιοδότηση».
  • Κατόπιν επιλογής του χρήστη είναι δυνατή η επεξεργασία των παραπάνω εντύπων.
  • Όλα τα τυποποιημένα φορολογικά έντυπα που προβάλλονται μέσω του PDF Viewer σώζονται αυτόματα σε σύστημα ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης.
  • Το παλαιό εργαλείο STD Viewer εξακολουθεί να χρησιμοποιείται σε όλες τις άλλες περιπτώσεις.

(α) Το πάτημα του πλήκτρου «Insert», από οποιοδήποτε σημείο της περιοχής του Data Entry, ισοδυναμεί με κλικ στο πλήκτρο «Εισαγωγή» ή «Ενημέρωση Εισαγωγής».

(β) Με το πάτημα του πλήκτρου F5 ή του F8, συμπληρώνονται όλα τα πεδία με τον ίδιο τρόπο όπως συμπληρώνονταν, αλλά ο κέρσορας πηγαίνει στο πεδίο «Ημερομηνία».

(γ) Κατά την επαναλαμβανόμενη καταχώρηση, δηλαδή με το πάτημα του πλήκτρου F8, αν το τιμολόγιο είναι πιστωτικό, η ένδειξη «Πιστωτικό» είναι ήδη μαρκαρισμένη.

Προστέθηκαν τα έντυπα «Υπεύθυνη Δήλωση» και «Εξουσιοδότηση».

Η φόρμα που υπάρχει τόσο στο βιβλίο των Εσόδων όσο και των Εξόδων και καλείται από την εντολή «ΑρχείοàΠροβολή και Εκτύπωση», υπέστη τροποποιήσεις, για να μπορούν να καλυφτούν οι εξής απαιτήσεις:

(α) Επιλογή των προς προβολή και εκτύπωση, μέσα από μία περιοχή ημερών, π.χ. από 12/1/2018 έως 5/2/2018.

(β) Επιλογή των προς προβολή και εκτύπωση παραστατικών, μέσα από μία περιοχή ημερών, όχι βάσει της αναγραφόμενης ημερομηνίας στα παραστατικά, αλλά βάσει της ημερομηνίας που έγινε η εισαγωγή τους.

Μπορείτε να βρίσκετε το χρόνο που σας απασχολεί ένας συγκεκριμένος πελάτης σας, σε σχέση με το μέσο όρο, ή να συγκρίνετε την παραγωγικότητα των υπαλλήλων σας σε εγκατάσταση δικτύου.

Η φόρμα διαχωρίστηκε σε δύο επιμέρους φόρμες, η μία παρέμεινε με την ονομασία «Στοιχεία Λογιστή» και η άλλη ονομάστηκε «Γενικές Ρυθμίσεις».

Στο νέο Ε3 ζητούνται πολλά επιπλέον πληροφοριακά στοιχεία. Προς τούτο, έγινε ανασχεδιασμός των φορμών «Ιδιώτης» και «Επιχείρηση» για την εισαγωγή αυτών των στοιχείων. Επίσης τροποποιήθηκαν οι φόρμες για το «Είδος» της συναλλαγής.

Με αυτόν προβάλλονται όλα μαζί τα Κ.Α.Δ. και σας δίνεται η δυνατότητα να ξεχωρίσετε αυτά που θέλετε μέσω μίας λέξης ή κάποιου κειμένου.

Η ονομασία δημιουργείται από το όνομα της οντότητας και το είδος του εξαγόμενου αρχείου.

Το ηλεκτρονικό αρχείο, δημιουργείται πλέον με σχεδόν αυτόματο τρόπο, και σώζονται σε αυτό, σε μορφή Pdf, τα βιβλία Εσόδων και Εξόδων και όλα τα έντυπα που δημιουργούνται μέσω του PDF Viewer.

  • Οι ειδικοί κωδικοί προστατεύονται μέσω Password και στη Βασική Έκδοση.
  • Δημιουργήθηκαν εικονικοί αριθμοί AMKA και IBAN (για δοκιμές)

Ευθυγραμμίστηκε η λειτουργία των αρχείων Batch, με τα νέα τεχνικά χαρακτηριστικά. Επίσης αποκαταστάθηκαν μερικά δευτερεύοντα προβλήματα της έκδοσης 6.1.

Οι διορθώσεις και οι βελτιώσεις που έγιναν, αφορούν τομείς του προγράμματος που δεν έχουν καμία σχέση με την ορθότητα στην εκτέλεση των υπολογισμών.

Οι αλλαγές της έκδοσης 6.2.0.0 αναλυτικά

Προτιμήσεις Απορρήτου
Όταν επισκέπτεστε την σελίδα μας, μπορεί να διατηρηθούν πληροφορίες όπως ο Browser που χρησιμοποιείτε, με την μορφή των Cookies.
Εδώ μπορείτε να αλλάξετε τις προτιμήσεις απορρήτου.
Σημειώστε ότι απενεργοποιώντας κάποια Cookies, μπορεί να έχει αντίκτυπο ως προς την εμπειρία σας στην ιστοσελίδα και τις υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω αυτής.