Scroll Top
ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 171, ΑΘΗΝΑ

ΕΚΔΟΣΗ 6.5.0.0

Στην έκδοση 6.5.0.0 έγιναν οι εξής προσθήκες και αλλαγές:

Πολιτική Απορρήτου (GDPR)

Η ανάρτηση της Πολιτικής Απορρήτου είναι επιβεβλημένη από τη νομοθεσία, με έναρξη ισχύος 25-5-2018. Επίσης στους Όρους Χρήσης προστέθηκε ένας όρος, με αριθμό 1, σχετικά με την αποδοχή της Πολιτικής Απορρήτου. Κατά συνέπεια, η αρίθμηση των επόμενων όρων είναι αυξημένη κατά 1.

Αλλαγές που έγιναν στο έντυπο Ε3

Τα έξοδα στο νέο Ε3, πρέπει να διαχωρίζονται στα έξοδα που επηρεάζουν το κόστος της δραστηριότητας (κωδικοί 105, 212, 317, 401) και στα λοιπά έξοδα (123, 223, 323, 423).

Από προεπιλογή, το πρόγραμμα θεωρεί τα έξοδα μισθοδοσίας (κωδικός 181)  ότι επηρεάζουν άμεσα το κόστος δραστηριότητας και τα υπόλοιπα (κωδικοί 182,183,184, 185,188,189) αποτελούν γενικά έξοδα. Αυτό φυσικά, δεν μπορεί να είναι πάντοτε σωστό.

Στη νέα έκδοση του προγράμματος, προστέθηκαν εργαλεία με τα οποία ο λογιστής μπορεί να ανακατανείμει αυτά τα ποσά. Π.χ. μπορεί να στείλει ένα μέρος της μισθοδοσίας στον κωδικό 105 και ένα άλλο μέρος στον 123.

Ο όγκος των πληροφοριών που απαιτούνται για τη διαχείριση του νέου Ε3/2018, οδήγησε στη δημιουργία ενός ξεχωριστού manual, ειδικά για αυτό το έντυπο. Στο manual αυτό έχουν συμπεριληφθεί όλες οι αναφορές που υπάρχουν για το Ε3, στις εκδόσεις του προγράμματος 6.3, 6.4 και της παρούσης 6.5.

Το Manual αποτελείται από 60 περίπου σελίδες και περιλαμβάνει μόνο τα απολύτως αναγκαία κείμενα και πάρα πολλές εικόνες με τις οποίες επεξηγούνται όλα, βήμα προς βήμα. Όπως και στο κυρίως Manual, εφαρμόζουμε τον κανόνα: μία εικόνα, χίλιες λέξεις.

Η εισαγωγή γίνεται από την καρτέλα της οντότητας, στην οποία έχει προβλεφθεί μία νέα δυνατότητα για την εισαγωγή των ενοικίων.

Οι πίνακες 039, 042 και Γ1 (ενοικίων), μπορούν να εξαχθούν σε αρχεία (μορφής CSV). Μετά, ο χρήστης, μπορεί να τους εισάγει στο έντυπο Ε3 της ΑΑΔΕ. Αυτό έπρεπε να συμβαίνει και με τους πίνακες 040 και 041, αλλά, προς το παρόν, υπάρχει πρόβλημα στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ. Μόλις αποκατασταθεί το πρόβλημα (από την ΑΑΔΕ), θα προστεθεί και η δυνατότητα εισαγωγής και αυτών των πινάκων.

Λοιπές Αλλαγές

Ο χρήστης μπορεί να προσθέσει τα καταβαλλόμενα ενοίκια στην καρτέλα της οντότητας (Ιδιώτης, Επιχείρηση). Από εκεί αντιγράφονται απευθείας στο νέο Ε3, από όπου μπορούν να εξαχθούν και σε αρχείο CSV.

Όταν για το παραστατικό, η επιλογή από το πεδίο «Είδος» είναι μία εκ των εξής:

Π, ΠΤ, ΠΙΣΤ, ΠΤΔΑ, ΠΤΠΥ

τότε, το πρόγραμμα αυτομάτως το θεωρεί ότι είναι πιστωτικό και μαρκάρει την αντίστοιχη ένδειξη.

Η αλλαγή αυτή, στο βιβλίο των εξόδων, έγινε για να αρθεί η σύγχυση που διαπιστώθηκε ότι υπήρχε στους χρήστες, σχετικά με τη σκοπιμότητα αυτής της επιλογής.

Στην έκδοση 6.4.0.0, η μόνη δυνατότητα απευθείας εισαγωγής κωδικού του παλαιού Ε3, ήταν η «000». Είχε αφεθεί όμως η δυνατότητα μετονομασίας του κωδικού, μετά την εισαγωγή, για κάποια τυχόν ανάγκη τροποποίησης.

Από πολλούς όμως χρήστες του προγράμματος ζητήθηκε να επανέλθει αυτή η λειτουργία, καθόσον προτίθενται να εξακολουθούν να δημιουργούν παράλληλα  και το παλιό Ε3, για λόγους σύγκρισης των αποτελεσμάτων μεταξύ παλαιού και νέου Ε3.

Ως εκ τούτου αποφασίστηκε η επαναφορά αυτής της δυνατότητας.

Δεν αναφέρθηκαν bugs στην έκδοση 6.4.0.0. Οι μόνες αλλαγές που έγιναν στο Calculation Engine ήταν αυτές που ήταν αναγκαίες, λόγω των νέων χαρακτηριστικών.

Οι αλλαγές της έκδοσης 6.5.0.0 αναλυτικά

Προτιμήσεις Απορρήτου
Όταν επισκέπτεστε την σελίδα μας, μπορεί να διατηρηθούν πληροφορίες όπως ο Browser που χρησιμοποιείτε, με την μορφή των Cookies.
Εδώ μπορείτε να αλλάξετε τις προτιμήσεις απορρήτου.
Σημειώστε ότι απενεργοποιώντας κάποια Cookies, μπορεί να έχει αντίκτυπο ως προς την εμπειρία σας στην ιστοσελίδα και τις υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω αυτής.