Scroll Top
ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 171, ΑΘΗΝΑ

ΕΚΔΟΣΗ 10.14.0.0

Στην έκδοση 10.14.0.0 έγιναν οι εξής προσθήκες και αλλαγές:

Η κάθε σελίδα κατεβαίνει  από την ΑΑΔΕ με το δικό της αρχείο xml και περιέχει μέχρι και 1000 Mark. Αφού κατέβουν τα αρχεία xml, ενοποιούνται σε μία σελίδα, που μπορεί να περιέχει αρκετές χιλιάδες παραστατικών. Λόγω περιορισμών της ΑΑΔΕ, ο αριθμός των σελίδων που μπορούν να ενοποιηθούν είναι μέχρι 5. Ο προεπιλεγμένος αριθμός είναι 2.

Η Ιστορικότητα χαρακτηρισμών και ακυρώσεων, φέρνει όλους τους χαρακτηρισμούς και τις ακυρώσεις για πολλές σελίδες, από τον Mark αναζήτησης και κάτω. Στα εξαγόμενα αρχεία λαμβάνονται υπόψη και τα φίλτρα. Δηλαδή εξάγονται πλέον μόνο όσες γραμμές έχουν επιλεγεί από τα φίλτρα και μπορούν να γίνουν ορατές στην οθόνη και όχι όλες όπως ίσχυε πριν.

Υπάρχουν τρία είδη Mark στα myDATA: Σύνοψης, Ακύρωσης, Χαρακτηρισμού. Όλα ακολουθούν μία και μοναδική αρίθμηση. Η ΑΑΔΕ επιστρέφει τα Mark σε αρχεία xml και το κάθε αρχείο xml μπορεί να περιέχει μέχρι 1000 Mark, όλων των τύπων.

Στην Ιστορικότητα των Χαρακτηρισμών και Ακυρώσεων, προστέθηκαν στήλες οι οποίες συμπληρώνονται με τα εξής στοιχεία: Αριθμός, ΑΦΜ Εκδότη, ΑΦΜ Λήπτη

Η Ιστορικότητα εφαρμόζεται σε όλα τα παραστατικά που αντλούνται (από το Mark αναζήτησης και μετά). Όταν ο χρήστης ανοίξει τη φόρμα «Ιστορικότητα Χαρακτηρισμών», ενημερώνονται αυτόματα στην βάση δεδομένων τα Mark Χαρακτηρισμού.

Το νέο έντυπο «Ν/2022», συμπεριελήφθη σε αυτήν την έκδοση. Η προηγούμενη έκδοση «Ν/2021» βρίσκεται στις «Παλαιότερες Εκδόσεις».

Με την επιλογή «Διατήρηση Στοιχείων με το κλείσιμο της Φόρμας» διατηρούνται τα πεδία που περιέχουν το ΦΠΑ και το Είδος, καθώς και Καθαρή Αξία Τεμαχίου και Ποσοστό. Τα Τεμάχια της 2ης Εγγραφής καθαρίζονται πάντα.

Συμπληρώνεται αυτόματα το πεδίο «Είδος Επιχείρησης» και το «Δημοτικό Τέλος προς Απόδοση», υπολογίζεται βάσει τύπου που συμπεριλαμβάνει την αποφορολόγηση.

Προστέθηκε στη φόρμα έκδοσης παραστατικών ένα «?» δίπλα από το πεδίο επιλογής άρθρου απαλλαγής ΦΠΑ. Με κλικ στο «?» εμφανίζεται απευθείας το αντίστοιχο κεφάλαιο της online βοήθειας.

Όταν η οντότητα έχει αποκλειστικά αγροτική δραστηριότητα, τότε οι κωδικοί:

184, 187, 800-001, 802-001 και 803-001

μεταφέρονται αντίστοιχα στους κωδικούς:

384, 387, 800-003, 802-003 803-003.

Η δωροεπιταγή είναι μία εντελώς ξεχωριστή περίπτωση παραστατικού. Δίνονται οδηγίες σχετικά με τον τρόπο αποστολής της δωροεπιταγής στα myDATA.

Έγιναν αλλαγές στον τρόπο καταχώρησης των συναλλαγών 39α στα βιβλία. Προσαρμόστηκε ο συσχετισμός παραστατικών, έτσι ώστε να αναγνωρίζονται αυτόματα οι συναλλαγές 39α.

Προστέθηκε ένα σύστημα αυτομάτου ελέγχου, όσον αφορά την ορθή σύνταξη των ΑΦΜ, ανάλογα με τη χώρα.

Κατά την επιδιόρθωση της βάσης δεδομένων, αμέσως μετά την τακτοποίηση των πινάκων, γίνεται ανασυγκρότηση (defrag) της βάσης δεδομένων, πράγμα που οδηγεί σε βάση μικρότερου μεγέθους.

Προστέθηκε η δυνατότητα να γίνονται οι αντιστοιχίσεις των συντμήσεων με τα παραστατικά των myDATA, απευθείας μέσα από τα βιβλία. Αυτό, μεταξύ άλλων, είναι απαραίτητο για να μπορέσει να έχει επιτυχία ο συσχετισμός των παραστατικών.

Συμπληρώθηκαν τα αρχεία εξαγωγής για το Arbitrans4U με τα πεδία που έλειπαν από παράλειψη.

Οι αλλαγές της έκδοσης 10.14.0.0 αναλυτικά

Προτιμήσεις Απορρήτου
Όταν επισκέπτεστε την σελίδα μας, μπορεί να διατηρηθούν πληροφορίες όπως ο Browser που χρησιμοποιείτε, με την μορφή των Cookies.
Εδώ μπορείτε να αλλάξετε τις προτιμήσεις απορρήτου.
Σημειώστε ότι απενεργοποιώντας κάποια Cookies, μπορεί να έχει αντίκτυπο ως προς την εμπειρία σας στην ιστοσελίδα και τις υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω αυτής.